Archive for mei, 2019

Phoebe Demi Beetens

Elk jaar organiseert de Stichting Auschwitz een wedstrijd voor scholen van de Vlaamse Gemeenschap met als doel leerlingen te laten nadenken over burgerzin. Naar aanleiding van deze wedstrijd werkten onze leerlingen van de 3e graad rond het thema ‘Het extremisme is terug! ‘ Phoebe Demi Beetens uit 5 Humane Wetenschappen kon indruk maken met een creatieve […]