Archive for november, 2022

Keuzemodule “Couture”

De leerlingen van 3 en 4 ASO, die de keuzemodule ‘Couture’ volgen, kregen de kans om te leren werken met de naaimachine. De school stelde zes naaimachines ter beschikking en hierop leerden de leerlingen de basisvaardigheden, zoals onder andere aan- en afhechten en een mooie rechte naad stikken. Nadat ze dit min of meer onder […]

Sociaal experiment 4HW

In hoeverre is delen met de derde Wereld nodig of zelfs verplicht? De leerlingen van de klas 4 Humane Wetenschappen bogen zich over deze vraag tijdens de les filosofie op een wel heel bijzondere manier. Namelijk via een sociaal experiment. Er was genoeg ontbijt voorzien voor elke leerling. Maar slechts enkele gelukkigen mochten zich bij […]

Debat 3 Sport

Tijdens de les Nederlands vandaag verdedigden de leerlingen van 3SPORT hun mening over enkele sportieve stellingen. Nadat de leerlingen in voorbije lessen al leerden over standpunten en (tegen)argumenten gingen ze vandaag aan de slag in een debat met een gekozen stelling over sport. De debattanten stelden hun meningen kort voor en daarna nam het prokamp […]