Uitstap De Helix

De Helix, een vormingscentrum voor natuur- en milieueducatie van de Vlaamse overheid, wil een stimulans zijn voor al wie begaan is met natuur en milieu. Het centrum wil je dichter bij de natuur brengen en je op een boeiende en creatieve manier aanzetten tot milieuvriendelijk en duurzaam gedrag.

Het centrum organiseert, stimuleert en ondersteunt educatie en vorming m.b.t. milieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Het ontwikkelt innoverende educatieve producten en methodieken voor diverse doelgroepen.

Onze leerlingen van het tweede middelbaar brachten op donderdag 26 maart 2015 een bezoek aan de Helix. Daar hebben ze een biotoop- en landschapstudie gedaan. De leerlingen beleefden een educatieve, interessante, leerrijke dag!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.