Observatie basisschool

Woensdag hebben de leerlingen van 3 Humane Wetenschappen de kinderen van de lagere klas van juf Nancy (1B) geobserveerd. De leerlingen hebben gelet op verbale en non-verbale interactie. Aansluitend hebben de leerlingen Humane Wetenschappen de kinderen ook mogen ondersteunen met taaloefeningen. Om af te sluiten hebben de leerlingen ook geobserveerd op de speelplaats. Een prima oefening in verantwoordelijkheid en in sociale vaardigheden voor eventueel toekomstige leerkrachten kleuter- en lager onderwijs?

   

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.