Project 3HW

Hoe leer je begrippen als “gemiddelde” en “standaarddeviatiescore” aan aan 14- jarigen? Laat leerlingen van 3HW hun eigen groei en gewicht in kaart brengen aan de hand van (hun) babyboekjes van Kind en Gezin.

De leerlingen leerden gegevens aflezen en interpreteren van grafieken, zelf grafieken maken, en hun resultaten vergelijken met de normen van Kind en Gezin.

Naast de basis van statistiek waren de leerlingen actief bezig met ontwikkelingspsychologie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.