Debat 3 Sport

Tijdens de les Nederlands vandaag verdedigden de leerlingen van 3SPORT hun mening over enkele sportieve stellingen. Nadat de leerlingen in voorbije lessen al leerden over standpunten en (tegen)argumenten gingen ze vandaag aan de slag in een debat met een gekozen stelling over sport. De debattanten stelden hun meningen kort voor en daarna nam het prokamp het op tegen het contrakamp. De uiteindelijke debatwinnaars werden door het publiek van medeleerlingen zelf gekozen.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.