Vriendenkring


 


 VZW Vriendenkring

Sinds 1 september 2008 heeft onze school een eigen vzw, met name “VZW Vriendenkring”.

De vzw heeft tot doel:

  • de werking van onze school te ondersteunen en de bloei van de school te bevorderen.
  • het contact en de vriendschap tussen alle sympathisanten van het Atheneum Brakel tot stand te brengen.
  • de band tussen oud-leerlingen te verstevigen en te bestendigen.
  • bijdragen tot een uitstraling en goede werking van de school.
  • het bevorderen van een innige en positieve samenwerking tussen de school enerzijds en de ouders en de leerlingen van het Atheneum Brakel anderzijds.

 

ORGANIGRAM

Voorzitter
mevr. De Pessemier

Secretaris
dhr. Roelandt

Penningmeester
dhr. Antheunis

Leden
mevr. De Cubber
mevr. Delvaeye
mevr. Wittevrongel
mevr. Van Esser