Vriendenkring


 


 VZW Vriendenkring

Sinds 1 september 2008 heeft onze school een eigen vzw, met name “VZW Vriendenkring”.

De vzw heeft tot doel:

  • de werking van onze school te ondersteunen en de bloei van de school te bevorderen.
  • het contact en de vriendschap tussen alle sympathisanten van het Atheneum Brakel tot stand te brengen.
  • de band tussen oud-leerlingen te verstevigen en te bestendigen.
  • bijdragen tot een uitstraling en goede werking van de school.
  • het bevorderen van een innige en positieve samenwerking tussen de school enerzijds en de ouders en de leerlingen van het Atheneum Brakel anderzijds.