CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

www.clboudenaarde.be

Wat doet het CLB precies?

CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leraren, directies en ook de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Als mijn kind een probleem heeft, kan ik dan zelf naar het CLB stappen? Of moet ik via de school of leraar gaan?

Je kan met je vragen en problemen altijd zelf aankloppen bij de CLB-medewerker. Je kan dit ook eerst samen met de leraar op school bekijken. Misschien kan die helpen of weet hij een antwoord. Soms nemen de leraren contact op met het CLB omdat ze zich zorgen maken over een leerling. En soms neemt het CLB ook zelf initiatief. Als je kind vaak spijbelt bijvoorbeeld. Of bij besmettelijke ziekten op school.

Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Neen, je kind door het CLB laten begeleiden kost niks.

Als ik met een probleem naar het CLB stap, word ik dan snel geholpen of zijn er soms wachtlijsten?

Je kan er vanuit gaan dat een eerste gesprek binnen de tien werkdagen plaatsvindt. Hoe het dan verder loopt, hangt af van de ernst van het probleem. Meestal helpen enkele korte gesprekken of acties, maar soms is er meer hulp nodig of moet het CLB ook een externe dienst inschakelen. Dan kan het langer duren. Je mag in die periode zelf altijd contact opnemen met het CLB.

Houdt het CLB vertrouwelijke informatie voor zich? Ik wil niet dat de school alles over onze thuissituatie weet.

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Je kan dus in vertrouwen bij hem terecht. Soms moet hij met die informatie wel nieuwe stappen zetten en andere hulpverleners inschakelen. Hij geeft dan de informatie na overleg met jou of je kind (als dat 12 jaar is) door. Het CLB houdt van elk kind een dossier bij en geeft op school enkel informatie en tips die de leraar nodig heeft om je kind goed te begeleiden.

Mag ik het CLB-dossier van mijn kind inkijken?

Ouders kunnen samen met een CLB-medewerker het dossier van hun kind inkijken. Maar niet alles: bv. wat iemand in vertrouwen aan de CLB-medewerker heeft gezegd, wat opgesteld is voor gerechtelijke overheden, wat niet met jou te maken heeft, maar met bv. de leraar. Ook kan jouw kind (vanaf 12 jaar  en als hij/zij bekwaam genoeg is om te beslissen) vragen om de toegang van de ouders te beperken. Als je het dossier wil inkijken, moet de CLB-medewerker binnen de tien werkdagen een afspraak maken. De CLB-medewerker moet de tijd krijgen om na te gaan welke gegevens je kan inkijken.

Mijn kind moet vandaag voor een medisch onderzoek naar het CLB. Kan ik dat weigeren?

Het medisch onderzoek is verplicht. De medische onderzoeken zijn als het ware een vervolg op de raadplegingen van Kind en Gezin toen je kind jonger was. De CLB-arts test de ogen en oren, meet en weegt je kind, kijkt naar zijn tanden, houding en kijkt ook na of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan hij snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, krijg je een bericht met de raad om bv. een meer gespecialiseerd onderzoek bij een specialist te laten doen. De arts volgt ook de inentingen van je kind op.

Elk kind in Vlaanderen moet in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar en het derde secundair voor een medisch onderzoek gezien worden door het CLB. Als je grondige bezwaren hebt tegen de CLB-arts, mag je het medisch onderzoek of de inentingen ook door de huisarts laten uitvoeren. Die moet dan wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij doorgeven aan de CLB-arts. Het CLB treedt ook op bij besmettingen op school (griepepidemie, hersenvliesontsteking, …)

Hoe, waar en wanneer kan ik het CLB bereiken?

U kan de contactpersoon van het CLB, Lisa Van Der Meersch, bereiken via info@clboudenaarde.be0492 46 76 73 – 055 33 74 70.
U kan ook altijd contact opnemen met het secretariaat (055/423408) om een afspraak vast te leggen met een CLB-medewerker.