Schoolinfo

Kasteelstraat 32,  9660 Brakel

Tel. 055 / 42 34 08

E-mail: info@atheneum-brakel.be

Onze school

Het Atheneum Brakel vormt samen met de Basisschool “Campus De Rijdtmeersen”.

Het Atheneum Brakel is een leerlingvriendelijke en moderne school waar in een open en familiale sfeer wordt lesgegeven door een team van enthousiaste leerkrachten. Bij ons telt iedere leerling. Wij geloven namelijk in eenieders unieke talenten en trachten het beste in elke leerling naar boven te halen. Het Atheneum Brakel beschouwt het dan ook als haar kerntaak om elke leerling kansen te bieden op een volwaardige vorming. Wij streven naar een maximale ontplooiing van capaciteiten en leggen het accent op ieders talent.

Onze school is een no-nonsense school waar kwalitatief en hoogstaand onderwijs wordt lesgegeven. Er wordt m.a.w. heel wat inzet geëist van elke leerling. In ruil krijgt elke jongere hulp, kansen, begrip en wordt er een luisterend oor geboden waar nodig. We hechten immers groot belang aan een evenwichtige combinatie van kennisoverdracht en persoonlijkheidsvorming.

Leren zal bovendien niet altijd plaatsvinden binnen de vier muren van een klaslokaal, maar eveneens tijdens pedagogisch onderbouwde extra-muros activiteiten, verschillende projecten, GWP’s en stages. De leerling zal de blik op de wereld verbreden en de groei naar zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel ontplooien.

De kern van de school is modern. De volledige campus beschikt namelijk over een internetverbinding, er zijn digitale multimediaborden en een degelijk labo. Ook het atelier mag worden gezien waar leerlingen hun technische vaardigheden ten volle kunnen ontwikkelen.

Naast het feit dat de school reeds kan terugblikken op een rijke geschiedenis, kijken we vooruit naar de toekomst. De toekomst die samen met uw kind zal worden geschreven. Daarom is de schoolkeuze heel belangrijk en danken wij u voor het vertrouwen dat u schenkt in het Atheneum Brakel.

Schooljaar
Leerlingenaantal
2003-2004
209
2004-2005
215
2005-2006
226
2006-2007
235
2007-2008
245
2008-2009
236
2009-2010
246
2010-2011
226
2011-2012
212
2012-2013
235
2013-2014
230
2014-2015
260
2015-2016
289
2016-2017
282
2017-2018
320
2018-2019
364
2019-2020
437
2020-2021
482
2021-2022 500
2022-2023 483