Erasmus +

LTTA Griekenland voor Erasmus+ Digital Readiness for distance learning

Tijdens de laatste week van januari namen Linda Spoden, Jill Pandelaere, Katelijne Delvoye, Celine De Clercq, Steven Meuleman, Sam Meersman en Tina Borloo deel aan de trainingsweek georganiseerd door de Griekse partnerschool die avondonderwijs aanbiedt. In het kader van het lopende KA2 Erasmus+ partnerschap met Griekse, Portugese, Ijslandse en Servische partnerscholen over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden participeerde ons deelnemende team aan boeiende workshops en interessante culturele uitstappen. Lees meer…

Erasmus + nieuws van onze stagiairs uit Cordoba

De eerste week van onze buitenlandse Erasmus stage vloog voorbij. Tijdens deze week zetten de leerlingen hun beste beentje voor tijdens de dagelijkse Spaanse les waardoor ze al een aardig mondje Spaans spreken. Dit kwam goed van pas bij het communiceren met de werknemers op hun stageplaats en bij het bestellen van het middageten.

Ook konden de leerlingen van de richting Elektromechanica tijdens een bijkomende opleiding kennis maken met het KNX domotica systeem. 6ELME volgde deze opleiding bij Antonio en Carlos van de firma IKNX Ingeniería. Vorig jaar werd dit bedrijf bekroond met de KNX Award 2022. Op het einde van deze opleiding konden zij onder meer het KNX systeem programmeren om rolluiken te bedienen, lichten aan te sturen en te dimmen met een touchscreen en eigen smartphone.

Zaterdag 11 februari waren de leerlingen 6ELME en 7IO al vroeg op weg naar Ronda om deze mooie Spaanse stad te bezoeken, met gids. De stierenarena, de brug en de mooie vergezichten zijn onder andere belangrijke toeristische trekpleisters.

Buitenlandse stage in Cordobaanse bedrijven voor 6 elektromechanica en 7 industrieel onderhoud!

Zondagmorgen 5/02 vertrokken de leerkrachten dhrn. Van Steenberge en Vandewalle met de leerlingen van de derde graad TSO elektromechanica en 7 industrieel onderhoud vanuit Brussels Airport naar Cordoba om daar een stage te lopen in Cordobaanse bedrijven in het kader van het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

Gedurende twee weken zullen zij in de Spaanse stagebedrijven de theorie omzetten in de praktijk. Daarnaast zullen deze leerlingen dagelijks Spaanse lessen volgen. Tijdens het weekend worden culturele uitstappen gemaakt zoals een rondleiding in Cordoba en een rondleiding in Ronda met gids.

GO! Atheneum Brakel goes Erasmus+ met DIGI.R.E.DI.L (digital readiness for European distance learning) -> SERVIË

GO! Atheneum Brakel werkt samen met IJslandse, Griekse, Portugese en Servische partnerscholen in een Erasmus+ project Digital readiness for European distance learning. Lees meer… 

Erasmus+ Gepersonaliseerd samen leren van het GO!

Mevrouw Wittevrongel en mevrouw Merchiers, leerkrachten moderne (vreemde) talen, namen dit schooljaar deel aan de cursus “Self-regulated learning in action” in Vogüé, Frankrijk. Meerdere GO!-scholen grepen de kans zich te verdiepen in het proces zelfgestuurd leren vertrekkend vanuit het Zimmermanmodel. Leerkrachten, beleidsmedewerkers en directieleden van zowel basis-, secundair als buitengewoon onderwijs zaten samen rond de tafel.

Waar in het begin van de cursus vooral de focus lag op de eigen (klas)voorbeelden binnenin zelfgestuurd leren, schakelde dit later over naar het delen van (klas)ervaringen. De lesgevers opteerden voor afwisselende werkvormen, zoals een debat, groepswerken (homogene en heterogene groepen), doceermomenten, brainstormen per 2, spelletjes, enz…. Er werden verscheidene voorbeelden gegeven met telkens een terugkoppeling naar het model van Zimmerman. De deelnemers stelden ook een hypothetisch duurzaam plan op om met zelfgestuurd leren aan de slag te gaan in het secundair onderwijs. 

De schoolbezoeken werden spijtig genoeg geannuleerd omwille van corona. Hierdoor was het bezoeken van een paar pittoreske dorpjes (Balazuc en La Beaume) wel mogelijk. Ondanks de verstrengde coronamaatregelen kon de receptie op dinsdag 23 november 2021 met de Franse delegatie met onder andere een delegatie van  l’Académie de Grenoble, wel doorgaan. Om de week zoet te eindigen, brachten de deelnemers een bezoek aan de lokale nougatier “Le Genêt d’Or”.

Het was een leervolle week en intussen namen mevrn. Wittevrongel en Merchiers ook deel aan het vervolg van deze cursus “Strenghtening evaluation practices in the context of personalised learning“.

 

 

Buitenlandse stage in Cordobaanse bedrijven en Spaanse lessen

Intussen zijn de leerlingen van 5, 6 ELME en 7IO terug thuis. Enkele indrukken over hun stageplaatsen en ervaringen:

Tamovill

De lln van 7 industrieel onderhoud en elektromechanica kwamen terecht in een industriële omgeving in het bedrijf Tamovill in Cordoba. Ze maakten geleidelijk kennis met de verschillende afdelingen van dit metallurgisch bedrijf. Lees meer …

GO! Atheneum Brakel goes Erasmus+  met DIGI.R.E.DI.L (digital readiness for European distance learning)

GO! Atheneum Brakel ontving  Griekse, Ijslandse en Portugese leerkrachten en directie voor een  uitwisseling en opleidingen rond distance learning in de week van 7 tot en met 11 februari. De Servische leraren volgden deze workshops online zodat dit evenement een echte mix van fysiek en digitaal leren werd (blended learning). Lees meer…

DIGI.R.E.DI.L – Training IJSLAND

Op 26 september vertrokken 4 leerkrachten van GO! Atheneum Brakel naar de Ijslandse hoofdstad Reijkjavik om er een trainingsweek te volgen in het kader van Erasmus + KA 226. Samen met andere leerkrachten uit Portugal, Griekenland en Servië wisselen we gedurende twee schooljaren lessen, ervaring en informatie uit rond digital learning en afstandsonderwijs.

De vlucht verliep vlekkeloos en na de nodige COVID – testen in België en sneltesten ter plaatse konden we op maandag 27 september kennis maken met de andere deelnemers van dit strategisch partnerschap met als kernthema “digital readiness for digital learning”.

De ontvangende school, MENNTASKÓLINN Í REYKJAVÍK, heette ons van harte welkom en de coördinator Johanna voor dit project vertelde over het schoolsysteem, de school en het programma voor deze week.

Na een rondleiding in de school kwamen we te weten hoe deze school via haar online schoolplatformen tijdens de COVID periode omging met afstandsleren. Er volgde ook nog een workshop rond het gebruik van Teams met voorbeelden van lessen op afstand.

Na een bezoek aan National Gallery heb je een idee over de ontstaansgeschiedenis en evolutie van Ijsland.

’s Avonds genoten we van de traditionele Ijslandse gerechten ten huize van de coördinator die kosten nog moeite gespaard had om ons te laten kennis maken met de smaken van Ijsland.

Dinsdag maakten we lesvoorbereidingen in groep (mix tussen de scholen) rond thema’s voor lessen biologie, economie, talen, ICT.

In een volgende workshop maakten we kennis met de e-safety policy en de toepassing ervan voor de verschillende schoolsystemen in MENNTASKÓLINN Í REYKJAVÍK.


“Internationale samenwerking tussen GO! Atheneum Brakel en vijf Europese scholen”

Afstandsleren en digitaal onderwijs

GO! Atheneum Brakel heeft samen met 5 andere partnerlanden een Erasmus+ KA226 samenwerkingsovereenkomst opgezet met als thema “Digital Readiness for European Distance Learning” (DIGI.R.E.DI.L). Deze Europese samenwerking tussen onze school en andere middelbare scholen uit Griekenland, Portugal, Ierland, Ijsland en Servië zal 24 maanden duren.

De deelnemende leraren hebben ervaring in ICT en afstandsleren, maken gebruik van het eTwinning platform en staan open voor innovatie en vernieuwing. Deze “special call KA226” was een bijkomende oproep van het Erasmus+ programma van de Europese Unie om tegemoet te komen aan de specifieke noden in het onderwijs ontstaan ten gevolge van COVID.

De belangrijkste doelstelling van deze internationale samenwerking betreft het versterken van de digitale competenties van leerkrachten en leerlingen door middel van nieuwe software, tools, methodes die kunnen gebruikt worden om afstandsleren kwaliteitsvol en doeltreffend te maken.

De partnerscholen zullen hun kennis en ervaring in ICT onderwijs delen en samen didactisch materiaal ontwikkelen. Dit materiaal zal getest worden in een virtuele omgeving maar ook in de klas. Het ontworpen materiaal wordt ter beschikking gesteld via het eTwinning platform, een blog, digitale kranten en een e-boek. Deze voorbeelden van goede praktijken kunnen tussen de scholen van verschillende landen gedeeld worden en de lespraktijk ten goede komen.

Daarnaast zijn er nog doelstellingen die voor de deelnemende scholen belangrijk zijn om na te streven door middel van dit project, met name de internationale identiteit versterken, netwerken tussen scholen versterken, verdraagzaamheid, culturele identiteit en burgerschapszin.

Er zullen zes intensieve trainingsweken in de diverse partnerlanden georganiseerd worden. Tijdens de trainingen zullen de leerkrachten van verschillende scholen opleidingen kunnen volgen rond verschillende thema’s waarin de scholen sterk staan zoals Legomindstorms, Moodle, inclusief onderwijs, zelfgestuurd leren, 3D designing, lasercutting, … en de toepassingsmogelijkheden bij afstandsleren.