welbevinden.

 • We zorgen voor een veilige en kleinschalige leeromgeving.
 • We zetten in op een positief leer- en leefklimaat met duidelijke afspraken.
 • We overleggen samen met je ouders.

ontdekken.

 • We zetten je aan om te ontdekken zowel binnen als buiten je klas.
 • We bieden je meertalige opleidingen.

Begeleiding.

 • We voorzien voor elke leerling brede basiszorg.
 • We leren je zelfredzaam te zijn.
 • We begeleiden je tijdens je onderwijsloopbaan.

21st century skills.

 • We stimuleren de ontplooiing van je kennis, vaardigheden, attitudes en andere talenten.
 • We bieden je een dynamische en interactieve leeromgeving.
 • We moedigen onze leerkrachten aan om na te denken over hun lespraktijken.