schoolvisie.

We willen je voorbereiden om succesvol te kunnen leven en werken in onze toekomstige maatschappij. Hiertoe stellen we vier kerndoelen voorop.

  • welbevinden
  • ontdekken
  • begeleiding
  • 21st century skills

zelfgestuurd leren.

Om je zelfredzaamheid, kritische zin en autonomie aan te leren, zetten we volop in op zelfgestuurd leren. Op deze manier kan je bovendien op eigen tempo aan de slag, rekening houdend met jouw eigen cognitieve en meta-cognitieve vaardigheden en motivatie.

internationalisering.

Door onze aandacht voor internationalisering dragen wij onze visie op wereldburgerschap uit.

Internationalisering bevordert tolerantie, respect en vreedzaam samenleven. Door kennis te maken met verschillende culturen en tradities, leer je vooroordelen te overwinnen en te waarderen wat ons verbindt als mensheid. Dit draagt bij tot het opbouwen van een meer inclusieve en vreedzame samenleving.

Internationalisering in het secundair onderwijs biedt je voordelen, variërend van persoonlijke groei en cultureel begrip tot verbeterde carrièremogelijkheden en een bijdrage aan een meer inclusieve wereld.

pedagogisch project van het GO!

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap onderscheidt zich van alle andere onderwijsnetten door zijn uitdrukkelijk neutraal en pluralistisch karakter. Zijn fundamentele opdracht is de vrije schoolkeuze waarborgen.

Dat betekent concreet dat de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hun deuren openzetten voor alle kinderen, ongeacht hun geslacht, afkomst, aard of overtuiging. Alle kinderen hebben immers recht op kwaliteitsvol onderwijs met respect voor ieders ideologische, filosofische en godsdienstige opvattingen.

scholengroep 20.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.