#Erasmusdays

Op 26 september vertrokken 4 leerkrachten van GO! Atheneum Brakel naar de Ijslandse hoofdstad Reijkjavik om er een trainingsweek te volgen in het kader van Erasmus + KA 226. Samen met andere leerkrachten uit Portugal, Griekenland en Servië wisselen we gedurende twee schooljaren lessen, ervaring en informatie uit rond digital learning en afstandsonderwijs.

Lees hier het volledige artikel

Techniekacademie

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Heb je altijd al eens willen werken met een 3D printer of lasercutter? Schrijf je dan nu gratis in!

In een heus technologielabo zal je samen met vrienden, in een gezellige sfeer, heel wat beleven. Je maakt kennis met technologisch gereedschap en nieuwe materialen. Je ontdekt dat techniek en technologie overal om je heen zijn.

Elke woensdag tussen herfst- en krokusvakantie van 13 tot 15u  (10/11/2021, 17/11/2021, 24/11/2021, 01/12/2021, 08/12/2021, 12/01/2022, 19/01/2022, 26/01/2022, 02/02/2022, 09/02/2022). Na de inschrijving krijg je een bevestigingsmail met extra informatie. 

Inschrijvingslink : https://forms.gle/PVNhBxQmWLDm3Zz46 

Workshop gebarentaal

Woensdag 29/09 hebben de leerlingen van 4 en 5 Humane Wetenschappen, in het kader van communicatiewetenschappen, een workshop gebarentaal gehad. Dit van Kristien Desmettre, tolk in de Vlaamse gebarentaal.

De leerlingen hebben leren vingerspellen, mimiek en gebaren van elkaar lezen aflezen, en hebben zelfs een hele Vlaamse gebarentaalshow in elkaar gebokst. Voor herhaling vatbaar!

 

Laureaat EITA European Innovative Teaching Award 2021

Deze prijs erkent onze inspanningen die we sinds 2015 maken om innovatieve lesmethodes door te voeren en toe te passen. EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen, duidde GO! Atheneum Brakel aan als laureaat op basis van onze Europese projecten en de innovatieve aanpak van de school en het team van GO! Atheneum Brakel.

Onze school startte in 2015 met Future Classroom Lab als project gefinancierd door Erasmus +, het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Dit project luidde het begin in van een nieuw tijdperk: nieuwe didactische hulpmiddelen, zelfregulerend onderwijs, internationale projecten en samenwerking, blended learning, innovatieve onderwijsmethodes en leerruimtes. Door het zelfregulerend leren hebben we tijdens COVID de impact voor onze leerlingen kunnen beperken en afstandsonderwijs kunnen aanbieden aan alle leerlingen.

Door uitwisselingen tussen scholen binnen de EU en jobshadowing maken de leerkrachten kennis met verschillende onderwijsmethodes en goodpractices. Met het huidige Europese strategische partnerschap van GO! Atheneum Brakel met scholen uit Griekenland, Portugal, Servië en Ijsland zetten we deze inspanningen verder.

Het launch event voor deze award opgezet door de Europese Commissie kan u hier volgen :

https://webcast.ec.europa.eu/european-innovative-teaching-award

Wij maakten een videofilm met sfeerbeelden om te tonen wie we zijn en waarom deze projecten belangrijk zijn voor het Europese officiële evenement op 20/10.

 

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie

Van donderdag 1 juli tot en met maandag 5 juli
en vanaf maandag 16 augustus tot en met dinsdag 31 augustus,
telkens van 9.00 uur tot 12.30 uur of na afspraak.

Een afspraak kan gemaakt worden via telefoon (055 42 34 08)
of via mail (info@atheneum-brakel.be).

Infobrochure 2021-2022

Ook benieuwd wat GO! Atheneum Brakel jou te bieden heeft? Ontdek het hier in onze vernieuwde infobrochure! Je ontdekt er onze schoolwerking en ons studieaanbod voor 2021-2022.

 

Oud-leerling Jens Vande Pontseele in de kijker

Jens volgde de richting humane wetenschappen en studeerde af in 2018 (Class of 2018). Jens studeert nu een bachelor in de verpleegkunde aan HoGent.

Tijdens de volle coronapandemie heeft Jens zich aangesloten als zelfstandig student verpleegkunde (met zorgkundig visum) bij een groepspraktijk van thuisverpleegkundigen. Hij werkt daar enkele dagen in de week en in het weekend. Ook stonden zij met hun team tijdens de tweede coronagolf klaar om covid-patiënten te begeleiden binnen een OZC op een covid-afdeling.

Laatst deed Jens stage op de spoedgevallendienst te Ronse en hij zal daar in de vakantie als jobstudent ook aan de slag gaan. Zijn doel is om tewerkgesteld te worden als spoedverpleegkundige. Hij zal dan ook na het afronden van zijn bachelor nog een BANABA Spoed en Intensieve zorgen volgen, dit in combinatie met werken.

Jens heeft een grote passie voor het toneel, performen en op de planken staan. Het kunnen uiten van je emoties en gedachten zonder dat er een rem op staat! Dat vindt Jens belangrijk.

Wat hem altijd zal bijblijven van zijn schooltijd in GO! Atheneum Brakel is het nauwe en aangename contact met de leerkrachten. “Iedereen kende iedereen. Er kon gelachen, gezeverd en gehuild worden. Er werd op een open manier gecommuniceerd waardoor we wisten wat we konden, mochten en vooral waar de grens lag. Het was een warme en aangename tijd in het GO! Atheneum! Elke dag omringd door je vrienden en les krijgen van young-minded leerkrachten!”, aldus Jens.

Jens heeft nog enkele tips voor de leerlingen: “Geniet van je tijd op de middelbare school want voor je het weet is het voorbij! Zet door, ook al is het niet altijd evident! De dag dat je op het podium staat, je naam wordt afgeroepen en je jouw diploma in handen krijgt is de dag dat je beseft… Dit ga ik missen!”

Bedankt Jens voor je inzet tijdens de coronaperiode. Veel succes met je beroepskeuze! Het ga je goed.

Solidariteitsactie op school: tegen de te lange wachtlijsten voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren

Vanuit alle jaren Humane wetenschappen en Wereldwijs is het idee ontstaan om vandaag een kleine solidariteitsactie op school op touw te zetten. Dit naar aanleiding van zaak rond de verkrachting en zelfmoord van het 14 jarig meisje in Gent.

Uit deze zaak blijkt dat jongeren met psychische problemen maandenlang, te lang moeten wachten op correcte hulp en begeleiding. 

Daarom droegen de leerlingen, leerkrachten en directie vandaag een mondmasker, met aan de zijkant bubbeltjes water getekend. Dit als symbool voor het verdrinken van zowel jongeren als psychisch zorgpersoneel, tijdens deze covid- periode. Het water staat immers aan de lippen van zowel kinderen, jongeren, leerkrachten, opvoeders, directies, ondersteunend personeel, ouders, familie als hulpverleners

een hashtag #laatonsnietwachten werd eveneens de wereld ingestuurd.

Op deze manier vormen wij onze link met de wereld.

Digitale infosessie 27 april 2021 om 19u

Expositie

Deze week hebben alle leerlingen in het hoofdgebouw van de school fotografie kunnen bewonderen. Het idee is afkomstig van Fabrio Criel uit 6HW. Deze expositie kadert in het doel van zijn onderzoekscompetentie: welke meerwaarde heeft het onderwijzen en het beleven van fotografie als kunstvorm op school? Lees meer …