zelfgestuurd leren.

Onze school wil je, naast een kwaliteitsvolle opleiding, ook zelfstandigheid en autonomie meegeven.

Daarom zetten we volop in op zelfgestuurd leren. Dit betekent dat je je leerproces voor een stuk in eigen handen neemt, door, onder andere, zelf taken te plannen, in te schatten hoever je staat met de leerstof en aan te geven welke ondersteuning je nog nodig hebt om de leerdoelen te bereiken.

Dit alles gebeurt uiteraard onder de deskundige begeleiding van de leerkracht(en).

In de eerste graad gaan we met zelfgestuurd leren aan de slag in de taalvakken en wiskunde. Er staan telkens twee leerkrachten voor de klas (co-teaching). Er wordt op diverse manieren lesgegeven: traditioneel met klassikale begeleiding of kortere duidelijke en gestructureerde instructiemomenten gecombineerd met oefenkansen op eigen tempo. De leerkrachten helpen je eerst de leerstof te begrijpen, waarna je zelf aan de slag kan. Je kan de leerstof inoefenen op verschillende niveaus. Doordat er twee leerkrachten voor de klas staan, kunnen we beter inspelen op jouw persoonlijke leertempo en leervermogen. Ga je wat sneller vooruit? Dan voorzien we uitbreiding van de leerstof. Bovendien kan je, in samenspraak met de leerkracht, per thema het gewenste oefenniveau aangeven.

In de tweede en de derde graad ASO krijg je stap voor stap meer autonomie. Hier wordt vooral in de taalvakken aan co-teaching gedaan en ingezet op zelfgestuurd leren.