kunst en cultuur in de klas

Tijdens de lessen kunstbeschouwing bij mevr. Van Lerberghe leerden de leerlingen van 3 humane wetenschappen op een creatieve manier het verschil – maar ook de gelijkenis – tussen kunst en cultuur. Ze gingen zelf zoeken in tijdschriften en kranten naar voorbeelden met als resultaat vele creatieve en leuke werkjes.

Wat is er beter dan zelf kunst te maken in de lessen kunstbeschouwing?

Meer foto’s vinden jullie op onze Facebookpagina.