Stories

Als afsluiter van het hoofdstuk over ‘Stories’ mochten de leerlingen van 3B&O en 3 ELME vandaag hun fantasie gebruiken tijdens een spelletje met verhaalblokjes.

Elk groepje kreeg dobbelstenen met tekeningen erop. Aan de hand hiervan vertelden ze om de beurt een boeiend verhaal aan elkaar. Zo oefenden ze meteen de aangereikte woordenschat en grammatica in. Een mooie voorbereiding naar hun examen toe!

Dat ze veel fantasie hebben, bleek uit de verhalen die de leerkracht te horen kreeg.