Leren over de geschiedenis van kunst kan ook leuk zijn!

Tijdens de les kunstbeschouwing bij mevr. Van Lerberghe mochten de leerlingen zelf een venusbeeldje boetseren. Enkele verdienstelijke pogingen en heel wat lachbuien later, slaagden sommigen er toch in een degelijk venusbeeldje te maken.

Want geef toe… alles is kunst, toch?