lichamelijke Opvoeding & sport.

De studierichting Lichamelijke opvoeding en sport laat je kennismaken met een ruim toepassingsgebied binnen de lichamelijke opvoeding en sport.
Zo komen verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, toestelturnen, zwemmen …) alsook ritmiek en expressie (dans) aan bod.

De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.

Basisvorming.

Nederlands3 u.
wiskunde4 u.
Frans2 u.
Engels2 u.
geschiedenis1 u.
aardrijkskunde1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.

Specifiek gedeelte.

atletiek2 u.
balsporten2 u.
conditie2 u.
gymnastiek2 u.
terugslagsport2 u.
zwemmen/ritmiek2 u.
theorie sport4 u.
business&marketing2 u.
toegepaste biologie1 u.
stage2 u.