mens.

Maatschappij en welzijn.

In deze module leer je een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen. Daarnaast ga je op zoek waarom mensen zich gedragen zoals ze doen, en wat samenleven mogelijk maakt. We vergelijken onze cultuur met andere culturen en gaan met een andere bril kijken naar de werkelijkheid. Kortom, een richting voor wereldontdekkers, sociaal werkers en psychologen in spé.

Basisvorming.

wiskunde5 u.
Nederlands 5 u.
Frans4 u.
Engels2 u.
natuurwetenschappen1 u.
geschiedenis1 u.
aardrijkskunde1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.
culturele expressie1 u.
lichamelijke opvoeding2 u.
techniek2 u.
atelier1 u.
plus-uur1 u.