internationalisering.

Aandacht voor internationalisering in onze school stelt onze leerlingen in staat om zich te ontwikkelen tot wereldburgers, die begrip hebben voor verschillende culturen en waardering hebben voor diversiteit. Dit is een kernwaarde van het GO! onderwijs.

Door internationale ervaringen worden leerlingen blootgesteld aan diverse culturen, waardoor ze een dieper begrip ontwikkelen. Dit vergroot hun culturele gevoeligheid en versterkt hun competenties om te communiceren en samen te werken met mensen van verschillende achtergronden. Deze vaardigheden zijn erg nodig in een geglobaliseerde samenleving.

Door internationale uitwisselingsprogramma’s of projecten zoals Erasmus+ kunnen leerlingen waardevolle levenservaringen opdoen, zelfstandigheid ontwikkelen en zelfvertrouwen opbouwen. Ze leren zich aan te passen aan nieuwe omgevingen, flexibel te zijn en uit hun comfortzone te stappen. Deze ervaringen bevorderen hun persoonlijke groei en veerkracht.

Het ontwikkelen van interculturele competenties en een internationaal perspectief bereidt leerlingen voor op een wereldwijde arbeidsmarkt. Werkgevers waarderen deze vaardigheden zoals interculturele communicatie, aanpassingsvermogen en het vermogen om samen te werken in internationale teams.

Internationalisering biedt leerlingen de mogelijkheid om hun horizon te verbreden. Het opent de deuren naar andere denkwijzen waardoor ze creatiever en innovatiever kunnen worden in hun benadering van problemen en uitdagingen.

Het biedt leerlingen de mogelijkheid om te profiteren van een breed scala aan buitenschoolse leerkansen zoals het volgen van cursussen of stages in het buitenland. Dit vergroot hun academische en professionele perspectieven en geeft hen een concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt. Het aanbieden van internationale leerervaringen in het secundair onderwijs maakt het curriculum rijker en vergroot de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces.

Talenkennis stelt leerlingen in staat om te communiceren met mensen over de hele wereld en opent deuren naar nieuwe kansen op het gebied van werk, studie en persoonlijke groei.

Het bevorderen van internationalisering draagt bij aan het vormen van geïnformeerde en verantwoordelijke wereldburgers, die zich bewust zijn van mondiale uitdagingen en actief bijdragen aan positieve verandering. Het is een investering in de toekomst van de jongeren en de samenleving als geheel.