Link om in te schrijven: klik hier

Leerlingen basisschool maken kennis met het eerste jaar secundair

Vorige week kwamen de leerlingen van het zesde leerjaar van onze basisschool enkele proeflessen bijwonen. De leerlingen maken dan kennis met enkele leerkrachten die lesgeven aan de leerlingen van de eerste graad. Ze krijgen zo ook een idee van hoe het eraan toe zou kunnen gaan in het middelbaar. Het geven van proef- of demolessen wordt vaak als positief ervaren om de drempel te verlagen op het moment dat de overstap naar de middelbare school in september effectief gebeurt. Lees meer…

INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE?
MAIL NAAR: info@atheneum-brakel.be

 

Cultuuragenda

Met enige trots stelt de werkgroep cultuur de cultuuragenda van 2023 voor. We hebben een selectie van drie gevarieerde culturele activiteiten gemaakt tijdens de tweede helft van het schooljaar 2022-2023. Alle leerlingen uit alle graden van het GO! Atheneum Brakel zijn welkom!

Activiteit 1: Toneelvoorstelling “Who’s Tupac”
Meer info: https://www.ntgent.be/en/productions/whos-tupac

Activiteit 2: Cultuurdag Brussel: Magritte museum + wandeling Marollen/centrum
Meer info: musee-magritte-museum.be/nl

Activiteit 3: Toneelvoorstelling Hamlet, theater Box Bent

Onze leerlingen kunnen inschrijven tot en met 22 januari 2023, dit via de link op smartschool.

Mon parcours d’apprentissage? Il m’appartient!

Voor het vak Frans, zijn de leerlingen sinds dit schooljaar aan de slag gegaan met een portfolio. Het reflecteren over hun kennen en kunnen, en er bewust mee omgaan met zicht op de toekomst, past binnen het zelfregulerend leren. Leerlingen staan stil bij hun fouten en zoeken naar concrete oplossingen/tips die haalbaar zijn. Lees meer…

Keuzemodule “Couture”

De leerlingen van 3 en 4 ASO, die de keuzemodule ‘Couture’ volgen, kregen de kans om te leren werken met de naaimachine. De school stelde zes naaimachines ter beschikking en hierop leerden de leerlingen de basisvaardigheden, zoals onder andere aan- en afhechten en een mooie rechte naad stikken. Nadat ze dit min of meer onder de knie hadden konden ze beginnen aan het maken van een ‘tote bag’. Iedereen koos een stofje en ze gingen aan de slag: tekenen, meten, knippen, spelden, stikken… Bij de één ging dit al vlotter dan bij de ander, maar iedereen deed zijn best, wat resulteerde in werkstukken waar ze met recht en reden fier op mogen zijn!

Sociaal experiment 4HW

In hoeverre is delen met de derde Wereld nodig of zelfs verplicht? De leerlingen van de klas 4 Humane Wetenschappen bogen zich over deze vraag tijdens de les filosofie op een wel heel bijzondere manier. Namelijk via een sociaal experiment.

Er was genoeg ontbijt voorzien voor elke leerling. Maar slechts enkele gelukkigen mochten zich bij de rijke landen rekenen en als eerste de maaltijd in het midden van het lokaal nuttigen.

De andere leerlingen , die de rest van de wereld vertegenwoordigden, werden daarna in het lokaal toegelaten en kregen niet rechtstreeks toegang tot het voedsel.

De leerlingen deelden en iedereen kon genoeg eten. De leerlingen waren tegelijk een waardevolle les rond delen en een filosofische discussie rijker.

Debat 3 Sport

Tijdens de les Nederlands vandaag verdedigden de leerlingen van 3SPORT hun mening over enkele sportieve stellingen. Nadat de leerlingen in voorbije lessen al leerden over standpunten en (tegen)argumenten gingen ze vandaag aan de slag in een debat met een gekozen stelling over sport. De debattanten stelden hun meningen kort voor en daarna nam het prokamp het op tegen het contrakamp. De uiteindelijke debatwinnaars werden door het publiek van medeleerlingen zelf gekozen.

Uitstap naar Brugge

Onze vierdejaars bezochten op dinsdag 26 oktober het Venetië van het Noorden, Brugge. In de voormiddag brachten ze een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daar bewonderden de leerlingen de praalgraven van Karel de Stoute en Maria van Bourgondië en het enige kunstwerk van Michelangelo dat zich buiten Italië bevindt. Hierna trok de groep naar het Groeningemuseum, waar we enkele meesterwerken van de Vlaamse Primitieven van dichtbij te zien kregen. Als afsluiter verkenden de leerlingen Brugge vanop het water met een boottocht. De al geslaagde dag werd extra speciaal door de zonsverduistering. We blikken terug op een onvergetelijke dag!

GO! Atheneum Brakel doet mee aan de Europese programmeerweek 2022

“Europe Code Week” of Europese programmeerweek, dit jaar van 8 tot 23 oktober, is een jaarlijks initiatief om programmeren en digitale vaardigheden op een leuke, aantrekkelijke manier voor iedereen bereikbaar te maken”.  Lees meer…