Laureaat EITA European Innovative Teaching Award 2021

Deze prijs erkent onze inspanningen die we sinds 2015 maken om innovatieve lesmethodes door te voeren en toe te passen. EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen, duidde GO! Atheneum Brakel aan als laureaat op basis van onze Europese projecten en de innovatieve aanpak van de school en het team van GO! Atheneum Brakel.

Onze school startte in 2015 met Future Classroom Lab als project gefinancierd door Erasmus +, het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Dit project luidde het begin in van een nieuw tijdperk: nieuwe didactische hulpmiddelen, zelfregulerend onderwijs, internationale projecten en samenwerking, blended learning, innovatieve onderwijsmethodes en leerruimtes. Door het zelfregulerend leren hebben we tijdens COVID de impact voor onze leerlingen kunnen beperken en afstandsonderwijs kunnen aanbieden aan alle leerlingen.

Door uitwisselingen tussen scholen binnen de EU en jobshadowing maken de leerkrachten kennis met verschillende onderwijsmethodes en goodpractices. Met het huidige Europese strategische partnerschap van GO! Atheneum Brakel met scholen uit Griekenland, Portugal, Servië en Ijsland zetten we deze inspanningen verder.

Het launch event voor deze award opgezet door de Europese Commissie kan u hier volgen :

https://webcast.ec.europa.eu/european-innovative-teaching-award

Wij maakten een videofilm met sfeerbeelden om te tonen wie we zijn en waarom deze projecten belangrijk zijn voor het Europese officiële evenement op 20/10.

 

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie

Van donderdag 1 juli tot en met maandag 5 juli
en vanaf maandag 16 augustus tot en met dinsdag 31 augustus,
telkens van 9.00 uur tot 12.30 uur of na afspraak.

Een afspraak kan gemaakt worden via telefoon (055 42 34 08)
of via mail (info@atheneum-brakel.be).

Infobrochure 2021-2022

Ook benieuwd wat GO! Atheneum Brakel jou te bieden heeft? Ontdek het hier in onze vernieuwde infobrochure! Je ontdekt er onze schoolwerking en ons studieaanbod voor 2021-2022.

 

Oud-leerling Jens Vande Pontseele in de kijker

Jens volgde de richting humane wetenschappen en studeerde af in 2018 (Class of 2018). Jens studeert nu een bachelor in de verpleegkunde aan HoGent.

Tijdens de volle coronapandemie heeft Jens zich aangesloten als zelfstandig student verpleegkunde (met zorgkundig visum) bij een groepspraktijk van thuisverpleegkundigen. Hij werkt daar enkele dagen in de week en in het weekend. Ook stonden zij met hun team tijdens de tweede coronagolf klaar om covid-patiënten te begeleiden binnen een OZC op een covid-afdeling.

Laatst deed Jens stage op de spoedgevallendienst te Ronse en hij zal daar in de vakantie als jobstudent ook aan de slag gaan. Zijn doel is om tewerkgesteld te worden als spoedverpleegkundige. Hij zal dan ook na het afronden van zijn bachelor nog een BANABA Spoed en Intensieve zorgen volgen, dit in combinatie met werken.

Jens heeft een grote passie voor het toneel, performen en op de planken staan. Het kunnen uiten van je emoties en gedachten zonder dat er een rem op staat! Dat vindt Jens belangrijk.

Wat hem altijd zal bijblijven van zijn schooltijd in GO! Atheneum Brakel is het nauwe en aangename contact met de leerkrachten. “Iedereen kende iedereen. Er kon gelachen, gezeverd en gehuild worden. Er werd op een open manier gecommuniceerd waardoor we wisten wat we konden, mochten en vooral waar de grens lag. Het was een warme en aangename tijd in het GO! Atheneum! Elke dag omringd door je vrienden en les krijgen van young-minded leerkrachten!”, aldus Jens.

Jens heeft nog enkele tips voor de leerlingen: “Geniet van je tijd op de middelbare school want voor je het weet is het voorbij! Zet door, ook al is het niet altijd evident! De dag dat je op het podium staat, je naam wordt afgeroepen en je jouw diploma in handen krijgt is de dag dat je beseft… Dit ga ik missen!”

Bedankt Jens voor je inzet tijdens de coronaperiode. Veel succes met je beroepskeuze! Het ga je goed.

Solidariteitsactie op school: tegen de te lange wachtlijsten voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren

Vanuit alle jaren Humane wetenschappen en Wereldwijs is het idee ontstaan om vandaag een kleine solidariteitsactie op school op touw te zetten. Dit naar aanleiding van zaak rond de verkrachting en zelfmoord van het 14 jarig meisje in Gent.

Uit deze zaak blijkt dat jongeren met psychische problemen maandenlang, te lang moeten wachten op correcte hulp en begeleiding. 

Daarom droegen de leerlingen, leerkrachten en directie vandaag een mondmasker, met aan de zijkant bubbeltjes water getekend. Dit als symbool voor het verdrinken van zowel jongeren als psychisch zorgpersoneel, tijdens deze covid- periode. Het water staat immers aan de lippen van zowel kinderen, jongeren, leerkrachten, opvoeders, directies, ondersteunend personeel, ouders, familie als hulpverleners

een hashtag #laatonsnietwachten werd eveneens de wereld ingestuurd.

Op deze manier vormen wij onze link met de wereld.

Digitale infosessie 27 april 2021 om 19u

Expositie

Deze week hebben alle leerlingen in het hoofdgebouw van de school fotografie kunnen bewonderen. Het idee is afkomstig van Fabrio Criel uit 6HW. Deze expositie kadert in het doel van zijn onderzoekscompetentie: welke meerwaarde heeft het onderwijzen en het beleven van fotografie als kunstvorm op school? Lees meer …

 

Oud-leerling Bram De Geyter in de kijker

Bram De Geyter studeerde af in 2010 in de richting Boekhouden-Informatica. Tijdens het schooljaar 2010-2011 studeerde Bram een jaar lager onderwijs in Ledeganck te Gent. Hij startte bij Samsonite in Oudenaarde als picker. Na dit interimcontract werd Bram postbode bij Bpost in Brakel. 5 jaar later zette Bram de stap naar de medische wereld. In 2017 besloot Bram deze nieuwe richting in te slaan en startte hij de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) aan de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden (PAULO). Bram is sindsdien werkzaam als ambulancier dienst 112 (AMB-DGH). Bram staat alle dagen klaar om mensenlevens te redden.

Bram gaat vaak fietsen met vrienden om zich te ontspannen. Ook kan hij genieten van een goede film. Aan Atheneum Brakel heeft Bram veel mooie herinneringen, zoals de band en vriendschap die er is met je medeleerlingen, ook het plezier met de leerkrachten die met al hun passie de leerlingen veel willen bijleren. “Het is niet altijd leuk, maar ik vond het toch één van de mooiste periodes in mijn leven”, zo herinnert Bram zich zijn schoolperiode.

Bedankt voor dit interview Bram, wij wensen je heel veel succes toe!

Oud-leerling Maxime Bosman in de kijker

Maxime studeerde in GO! Atheneum Brakel de richting Latijn-wiskunde. Hij beëindigde het zesde jaar secundair onderwijs in het schooljaar 2014/2015.

Tijdens zijn laatste jaar in het GO! Atheneum Brakel ontdekte Maxime de mogelijkheden van studeren bij Defensie. Zo biedt Defensie een aantal masteropleidingen aan, zoals burgerlijk ingenieur en sociale militaire wetenschappen. Die opleidingen worden aangeboden door de Koninklijke Militaire School (de militaire universiteit van Defensie) te Brussel. Maxime was enorm geïnteresseerd en begon zich tijdens het laatste schooljaar secundair onderwijs te informeren en schreef zich uiteindelijk in voor een studie bij Defensie.

Om een opleiding te starten aan de Koninklijke Militaire School moet men toelatingsproeven afleggen en een voldoende hoge score behalen aangezien er slechts een beperkt aantal plaatsen worden opengesteld.

Maxime volgde de opleiding sociaal militaire wetenschappen, deze opleiding duurt 4 jaren. De studie is zeker geen typische masteropleiding aangezien je niet enkel geëvalueerd wordt op academisch vlak, maar ook op militair, sportief en karakterieel vlak. Naast het academisch gedeelte krijgt men ook militaire vormingen en ook sport. Door deze studie deed Maxime enkele mooie ervaringen op : parachutespringen uit een luchtballon, iets wat hij waarschijnlijk niet had gedaan indien hij niet voor deze militaire opleiding had gekozen. Maxime heeft ook prachtige herinneringen aan zijn bezoek aan Marokko in het laatste jaar als deel van de militaire vorming. Hij heeft enorm goeie vrienden gemaakt tijdens zijn studies.

Na zijn studie bij Defensie werkt Maxime nu als officier communicatie- en informatiesystemen (CIS) in de luchtcomponent. Hij werkt in het Control en Reporting Center in Bevekom. Maxime is heel blij met zijn job bij Defensie, het is uitdagend, enorm interessant en de collega’s zijn geweldig.

Wat is je passie? “Mijn passie is sport en meer bepaald badminton. Jammer genoeg is dat nu niet mogelijk door covid. Wat me bovendien heeft aangetrokken bij Defensie is dat het programma van de opleidingen sport bevat. Daarnaast zet ik graag een stapje in de wereld met vrienden, naar de cinema gaan, videogames spelen en sinds Corona ben ik ook begonnen met wat series te bekijken.”

Maxime heeft fijne herinneringen aan GO! Atheneum Brakel, aan de leerkrachten, aan zijn klasgenoten. Maxime somt enkele leerkrachten op : Mevrouw Ghijs, De Cubber, Van Esser, De Corte, Delvaeye, Odberg, Vereycken, Spoden en dhrs. Puissant en Antheunis. “Ik vergeet er waarschijnlijk nog een paar, maar hun lessen blijven me zeker bij”. Hij voegt er nog aan toe dat hij ooit, op een dag, dhr. Antheunis wil uitdagen voor een wedstrijdje badminton (Maxime lacht).

Tips van Maxime voor onze leerlingen : genieten van het middelbaar. Het is sneller voorbij dan je denkt en het echte werk begint daarna. Bovendien is het belangrijk om zich goed te informeren op vlak van studiemogelijkheden. Er zijn zoveel mogelijkheden dat een keuze maken niet evident is. Alle oud-leerlingen die aan deze interviews deelnemen, kunnen op die manier leerlingen inspireren voor een bepaalde job. Geïnteresseerde leerlingen derde graad kunnen gerust een beroep doen op de expertise van Maxime indien je meer informatie wenst over studeren bij Defensie.

Bedankt Maxime voor dit interview. Wij wensen je veel succes en een mooie carrière bij Defensie.

Digitale infosessie 30/03 19u00