Project 4BM

De leerlingen van het 4de jaar basismechanica hebben voor het bereiken van de leerplandoelstellingen omtrent monteren en demonteren de Infento Rock gebouwd. Met behulp van een handleiding bouwden de leerlingen de gocart op. Na afloop van de opdracht kregen de leerlingen de kans om de gocart te testen op zijn werking. De leerlingen vonden dit een leerzame en leuke afwisseling tijdens de lessen praktijk mechanica. Dit gebeurde onder begeleiding van dhr. Parmentier.

Buitenlandse stage Nina Guillemaere

Nina Guillemaere, laatstejaars leerling accountancy-IT, vertrok vandaag voor een veertiendaagse stageperiode naar het Italiaanse Foligno. Nina zal gedurende twee weken stage lopen in het Centro Studicittà di Foligno (http://www.cstudifoligno.it/) en daar meedraaien in de administratie van dit Italiaanse studiecentrum. Deze buitenlandse stage organiseren we in samenwerking met ErasDu, een lopend project Erasmus+ met als doel buitenlandse stage als leerervaring aan de leerlingen aan te bieden. We wensen haar veel succes en kijken uit naar haar verhalen.

Serata Italiana

Benvenuto! Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de VZW Vriendenkring van GO! atheneum Brakel de Serata Italiana op 20 november. Dit jaar in een afhaaleditie.
Bestel nu je pastapakket en geniet van overheerlijke pasta bolognaise, carbonara of veggie!
Reserveren kan via het secretariaat of via onderstaande Google Form. Buon appetito!
 

Inschrijven kan hier!

Uitstap 6HW

Vrijdag 29 oktober gingen de leerlingen van 6HW op stap naar Gent rond het thema ‘wetenschap’. Tijdens de voormiddag leerden de leerlingen de principes van wetenschap kennen in het Gents Universiteitsmuseum. Daar konden ze ook het nut van interdisciplinair onderzoek leren kennen en de fundamenten van empirisch onderzoek. De uitstap ging verder in het museum van Schone Kunsten. Op vraag van de leerlingen werd er ook een bezoekje gebracht aan de Sint- Pieterskerk. 

Tijdens de namiddag werden de leerlingen ontvangen in de bibliotheek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteitsbibliotheek aan de Rozier. Daar leerden ze werken via de catalogus van de UGent en Google Scholar om wetenschappelijke bronnen toe te voegen aan hun onderzoekscompetentie. 

Een geslaagde dag en een uitstap die lang beloofd was aan 6HW.

Project 3HW

Hoe leer je begrippen als “gemiddelde” en “standaarddeviatiescore” aan aan 14- jarigen? Laat leerlingen van 3HW hun eigen groei en gewicht in kaart brengen aan de hand van (hun) babyboekjes van Kind en Gezin.

De leerlingen leerden gegevens aflezen en interpreteren van grafieken, zelf grafieken maken, en hun resultaten vergelijken met de normen van Kind en Gezin.

Naast de basis van statistiek waren de leerlingen actief bezig met ontwikkelingspsychologie.

Laureaat European Innovative Teaching Awards

Het GO! atheneum in Brakel is zopas aangeduid als laureaat van de European
Innovative Teaching Awards van 2021. Deze EITA
erkent de inspanningen die de school
sinds 2015 doet om innovatieve
lesmethodes door te voeren en toe te passen.

#Erasmusdays

Op 26 september vertrokken 4 leerkrachten van GO! Atheneum Brakel naar de Ijslandse hoofdstad Reijkjavik om er een trainingsweek te volgen in het kader van Erasmus + KA 226. Samen met andere leerkrachten uit Portugal, Griekenland en Servië wisselen we gedurende twee schooljaren lessen, ervaring en informatie uit rond digital learning en afstandsonderwijs.

Lees hier het volledige artikel

Techniekacademie

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Heb je altijd al eens willen werken met een 3D printer of lasercutter? Schrijf je dan nu gratis in!

In een heus technologielabo zal je samen met vrienden, in een gezellige sfeer, heel wat beleven. Je maakt kennis met technologisch gereedschap en nieuwe materialen. Je ontdekt dat techniek en technologie overal om je heen zijn.

Elke woensdag tussen herfst- en krokusvakantie van 13 tot 15u  (10/11/2021, 17/11/2021, 24/11/2021, 01/12/2021, 08/12/2021, 12/01/2022, 19/01/2022, 26/01/2022, 02/02/2022, 09/02/2022). Na de inschrijving krijg je een bevestigingsmail met extra informatie. 

Inschrijvingslink : https://forms.gle/PVNhBxQmWLDm3Zz46 

“Internationale samenwerking tussen GO! Atheneum Brakel en vier Europese scholen”

Afstandsleren en digitaal onderwijs

GO! Atheneum Brakel heeft samen met 4 andere partnerlanden een Erasmus+ KA226 samenwerkingsovereenkomst opgezet met als thema “Digital Readiness for European Distance Learning” (DIGI.R.E.DI.L). Deze Europese samenwerking tussen onze school en andere middelbare scholen uit Griekenland, Portugal, Ijsland en Servië zal 24 maanden duren.

De deelnemende leraren hebben ervaring in ICT en afstandsleren, maken gebruik van het eTwinning platform en staan open voor innovatie en vernieuwing. Deze “special call KA226” was een bijkomende oproep van het Erasmus+ programma van de Europese Unie om tegemoet te komen aan de specifieke noden in het onderwijs ontstaan ten gevolge van COVID.

De belangrijkste doelstelling van deze internationale samenwerking betreft het versterken van de digitale competenties van leerkrachten en leerlingen door middel van nieuwe software, tools, methodes die kunnen gebruikt worden om afstandsleren kwaliteitsvol en doeltreffend te maken.

De partnerscholen zullen hun kennis en ervaring in ICT onderwijs delen en samen didactisch materiaal ontwikkelen. Dit materiaal zal getest worden in een virtuele omgeving maar ook in de klas. Het ontworpen materiaal wordt ter beschikking gesteld via het eTwinning platform, een blog, digitale kranten en een e-boek. Deze voorbeelden van goede praktijken kunnen tussen de scholen van verschillende landen gedeeld worden en de lespraktijk ten goede komen.

Daarnaast zijn er nog doelstellingen die voor de deelnemende scholen belangrijk zijn om na te streven door middel van dit project, met name de internationale identiteit versterken, netwerken tussen scholen versterken, verdraagzaamheid, culturele identiteit en burgerschapszin.

Er zullen zes intensieve trainingsweken in de diverse partnerlanden georganiseerd worden. Tijdens de trainingen zullen de leerkrachten van verschillende scholen opleidingen kunnen volgen rond verschillende thema’s waarin de scholen sterk staan zoals Legomindstorms, Moodle, inclusief onderwijs, zelfgestuurd leren, 3D designing, lasercutting, … en de toepassingsmogelijkheden bij afstandsleren.

Workshop gebarentaal

Woensdag 29/09 hebben de leerlingen van 4 en 5 Humane Wetenschappen, in het kader van communicatiewetenschappen, een workshop gebarentaal gehad. Dit van Kristien Desmettre, tolk in de Vlaamse gebarentaal.

De leerlingen hebben leren vingerspellen, mimiek en gebaren van elkaar lezen aflezen, en hebben zelfs een hele Vlaamse gebarentaalshow in elkaar gebokst. Voor herhaling vatbaar!