Mon parcours d’apprentissage? Il m’appartient!

Voor het vak Frans, zijn de leerlingen sinds dit schooljaar aan de slag gegaan met een portfolio. Het reflecteren over hun kennen en kunnen, en er bewust mee omgaan met zicht op de toekomst, past binnen het zelfregulerend leren. Leerlingen staan stil bij hun fouten en zoeken naar concrete oplossingen/tips die haalbaar zijn. Lees meer…

Keuzemodule “Couture”

De leerlingen van 3 en 4 ASO, die de keuzemodule ‘Couture’ volgen, kregen de kans om te leren werken met de naaimachine. De school stelde zes naaimachines ter beschikking en hierop leerden de leerlingen de basisvaardigheden, zoals onder andere aan- en afhechten en een mooie rechte naad stikken. Nadat ze dit min of meer onder de knie hadden konden ze beginnen aan het maken van een ‘tote bag’. Iedereen koos een stofje en ze gingen aan de slag: tekenen, meten, knippen, spelden, stikken… Bij de één ging dit al vlotter dan bij de ander, maar iedereen deed zijn best, wat resulteerde in werkstukken waar ze met recht en reden fier op mogen zijn!

Sociaal experiment 4HW

In hoeverre is delen met de derde Wereld nodig of zelfs verplicht? De leerlingen van de klas 4 Humane Wetenschappen bogen zich over deze vraag tijdens de les filosofie op een wel heel bijzondere manier. Namelijk via een sociaal experiment.

Er was genoeg ontbijt voorzien voor elke leerling. Maar slechts enkele gelukkigen mochten zich bij de rijke landen rekenen en als eerste de maaltijd in het midden van het lokaal nuttigen.

De andere leerlingen , die de rest van de wereld vertegenwoordigden, werden daarna in het lokaal toegelaten en kregen niet rechtstreeks toegang tot het voedsel.

De leerlingen deelden en iedereen kon genoeg eten. De leerlingen waren tegelijk een waardevolle les rond delen en een filosofische discussie rijker.

Debat 3 Sport

Tijdens de les Nederlands vandaag verdedigden de leerlingen van 3SPORT hun mening over enkele sportieve stellingen. Nadat de leerlingen in voorbije lessen al leerden over standpunten en (tegen)argumenten gingen ze vandaag aan de slag in een debat met een gekozen stelling over sport. De debattanten stelden hun meningen kort voor en daarna nam het prokamp het op tegen het contrakamp. De uiteindelijke debatwinnaars werden door het publiek van medeleerlingen zelf gekozen.

Uitstap naar Brugge

Onze vierdejaars bezochten op dinsdag 26 oktober het Venetië van het Noorden, Brugge. In de voormiddag brachten ze een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daar bewonderden de leerlingen de praalgraven van Karel de Stoute en Maria van Bourgondië en het enige kunstwerk van Michelangelo dat zich buiten Italië bevindt. Hierna trok de groep naar het Groeningemuseum, waar we enkele meesterwerken van de Vlaamse Primitieven van dichtbij te zien kregen. Als afsluiter verkenden de leerlingen Brugge vanop het water met een boottocht. De al geslaagde dag werd extra speciaal door de zonsverduistering. We blikken terug op een onvergetelijke dag!

GO! Atheneum Brakel doet mee aan de Europese programmeerweek 2022

“Europe Code Week” of Europese programmeerweek, dit jaar van 8 tot 23 oktober, is een jaarlijks initiatief om programmeren en digitale vaardigheden op een leuke, aantrekkelijke manier voor iedereen bereikbaar te maken”.  Lees meer…

DIGIPUNT

Leerlingen van 6 Accountancy-IT lanceren DIGIPUNT samen met de Brakelse seniorenadviesraad. De seniorenadviesraad bood eerder al computerlessen aan en organiseert ook de computerkliniek in de bibliotheek. Deze Brakelse adviesraad doet nu ook mee aan een proefproject Digipunten. Lees meer…

WEGENS HET HOGE AANTAL COVID-BESMETTINGEN OP ONZE SCHOOL, WORDT DE SERATA UITGESTELD NAAR EEN LATERE DATUM. BEDANKT VOOR JULLIE BEGRIP!

Geslaagde infoavond voor ouders van eerstejaarsleerlingen

De ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen staan centraal in de visie van onze school. Wij vinden het belangrijk ouders hierbij te betrekken.

Mevr. De Schepper, directeur en het schoolteam zijn dan ook tevreden dat vele ouders present waren op onze infoavond van dinsdag 13 september.

Als start lichtte de directeur de schoolorganisatie toe en stelde ze het leerkrachtenteam voor. Daarna gaf mevr. Delvoye, pedagogisch-didactisch beleidsmedewerkster toelichting bij de sessie efficiënt leren die onze eerstejaarsleerlingen tijdens de les kregen en hoe ouders hierbij kunnen ondersteunen.

Onze school zet ook dit jaar verder in op innoverend onderwijs en digitalisering. Dhr. Demortier, ICT-coördinator gaf verdere uitleg over de gratis Chromebook voor elke leerling, de Smartschoolomgeving, Google Workspace en het digitale betaalsysteem dat eerstdaags wordt ingevoerd.

Tijdens de receptie achteraf konden ouders verder kennismaken met de leerkrachten en andere ouders.

Alle presentaties zijn terug te vinden op de inforuimte van Smartschool.

Nieuw: Digipunt Brakel!

Onze leerlingen van 6 Accountancy-IT helpen je graag verder met je digitale vragen.
Elke woensdag vanaf 5 oktober in de bibliotheek van 10.10 u tot 11.55 u!
 
Onderstaande flyer ligt binnenkort in elke Brakelse brievenbus.