Schrijf nu in via https://tinyurl.com/2p9fjxtf

GO! Atheneum Brakel op Grensverleggers 2021

Op 16 december was onze school aanwezig op Grensverleggers 2021, hét Epos-event in het teken van digitalisering. Ook onze directeur, mevrouw De Schepper, nam deel aan een keynote rond Digisprong, onderzoeksresultaten van de impact van Erasmus+ in schoolonderwijs, feestelijke prijsuitreikingen en een panelgesprek over digitalisering. Moderator van dienst: the one and only Riadh Bahri!
 
Het thema van Grensverleggers is ‘digitalisering’. Tal van projecten die focussen op digitalisering konden zich voorstellen en inspireren om ook de digitale kaart te trekken. Zo ook ons digitaliseringsproject dat startte met het Future Classroom Lab en uitmondde in een vernieuwde pedagogisch-didactische aanpak. We voorzien een Chromebook voor elke leerling, nieuwe didactische hulpmiddelen, zelfregulerend onderwijs, internationale projecten en samenwerking, hybride onderwijs, innovatieve onderwijsmethodes en leerruimtes.
 
In het digitale magazine van Epos kan je ook het interview met mevr. Vander Beken lezen over deze innovatieve manier van onderwijs.
 

Project 4BM

De leerlingen van het 4de jaar basismechanica hebben voor het bereiken van de leerplandoelstellingen omtrent monteren en demonteren de Infento Rock gebouwd. Met behulp van een handleiding bouwden de leerlingen de gocart op. Na afloop van de opdracht kregen de leerlingen de kans om de gocart te testen op zijn werking. De leerlingen vonden dit een leerzame en leuke afwisseling tijdens de lessen praktijk mechanica. Dit gebeurde onder begeleiding van dhr. Parmentier.

Buitenlandse stage Nina Guillemaere

Nina Guillemaere, laatstejaars leerling accountancy-IT, vertrok vandaag voor een veertiendaagse stageperiode naar het Italiaanse Foligno. Nina zal gedurende twee weken stage lopen in het Centro Studicittà di Foligno (http://www.cstudifoligno.it/) en daar meedraaien in de administratie van dit Italiaanse studiecentrum. Deze buitenlandse stage organiseren we in samenwerking met ErasDu, een lopend project Erasmus+ met als doel buitenlandse stage als leerervaring aan de leerlingen aan te bieden. We wensen haar veel succes en kijken uit naar haar verhalen.

Serata Italiana

Benvenuto! Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de VZW Vriendenkring van GO! atheneum Brakel de Serata Italiana op 20 november. Dit jaar in een afhaaleditie.
Bestel nu je pastapakket en geniet van overheerlijke pasta bolognaise, carbonara of veggie!
Reserveren kan via het secretariaat of via onderstaande Google Form. Buon appetito!
 

Inschrijven kan hier!

Uitstap 6HW

Vrijdag 29 oktober gingen de leerlingen van 6HW op stap naar Gent rond het thema ‘wetenschap’. Tijdens de voormiddag leerden de leerlingen de principes van wetenschap kennen in het Gents Universiteitsmuseum. Daar konden ze ook het nut van interdisciplinair onderzoek leren kennen en de fundamenten van empirisch onderzoek. De uitstap ging verder in het museum van Schone Kunsten. Op vraag van de leerlingen werd er ook een bezoekje gebracht aan de Sint- Pieterskerk. 

Tijdens de namiddag werden de leerlingen ontvangen in de bibliotheek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteitsbibliotheek aan de Rozier. Daar leerden ze werken via de catalogus van de UGent en Google Scholar om wetenschappelijke bronnen toe te voegen aan hun onderzoekscompetentie. 

Een geslaagde dag en een uitstap die lang beloofd was aan 6HW.

Project 3HW

Hoe leer je begrippen als “gemiddelde” en “standaarddeviatiescore” aan aan 14- jarigen? Laat leerlingen van 3HW hun eigen groei en gewicht in kaart brengen aan de hand van (hun) babyboekjes van Kind en Gezin.

De leerlingen leerden gegevens aflezen en interpreteren van grafieken, zelf grafieken maken, en hun resultaten vergelijken met de normen van Kind en Gezin.

Naast de basis van statistiek waren de leerlingen actief bezig met ontwikkelingspsychologie.

Laureaat European Innovative Teaching Awards

Het GO! atheneum in Brakel is zopas aangeduid als laureaat van de European
Innovative Teaching Awards van 2021. Deze EITA
erkent de inspanningen die de school
sinds 2015 doet om innovatieve
lesmethodes door te voeren en toe te passen.