“Internationale samenwerking tussen GO! Atheneum Brakel en vier Europese scholen”

Afstandsleren en digitaal onderwijs

GO! Atheneum Brakel heeft samen met 4 andere partnerlanden een Erasmus+ KA226 samenwerkingsovereenkomst opgezet met als thema “Digital Readiness for European Distance Learning” (DIGI.R.E.DI.L). Deze Europese samenwerking tussen onze school en andere middelbare scholen uit Griekenland, Portugal, Ijsland en Servië zal 24 maanden duren.

De deelnemende leraren hebben ervaring in ICT en afstandsleren, maken gebruik van het eTwinning platform en staan open voor innovatie en vernieuwing. Deze “special call KA226” was een bijkomende oproep van het Erasmus+ programma van de Europese Unie om tegemoet te komen aan de specifieke noden in het onderwijs ontstaan ten gevolge van COVID.

De belangrijkste doelstelling van deze internationale samenwerking betreft het versterken van de digitale competenties van leerkrachten en leerlingen door middel van nieuwe software, tools, methodes die kunnen gebruikt worden om afstandsleren kwaliteitsvol en doeltreffend te maken.

De partnerscholen zullen hun kennis en ervaring in ICT onderwijs delen en samen didactisch materiaal ontwikkelen. Dit materiaal zal getest worden in een virtuele omgeving maar ook in de klas. Het ontworpen materiaal wordt ter beschikking gesteld via het eTwinning platform, een blog, digitale kranten en een e-boek. Deze voorbeelden van goede praktijken kunnen tussen de scholen van verschillende landen gedeeld worden en de lespraktijk ten goede komen.

Daarnaast zijn er nog doelstellingen die voor de deelnemende scholen belangrijk zijn om na te streven door middel van dit project, met name de internationale identiteit versterken, netwerken tussen scholen versterken, verdraagzaamheid, culturele identiteit en burgerschapszin.

Er zullen zes intensieve trainingsweken in de diverse partnerlanden georganiseerd worden. Tijdens de trainingen zullen de leerkrachten van verschillende scholen opleidingen kunnen volgen rond verschillende thema’s waarin de scholen sterk staan zoals Legomindstorms, Moodle, inclusief onderwijs, zelfgestuurd leren, 3D designing, lasercutting, … en de toepassingsmogelijkheden bij afstandsleren.