Laureaat EITA European Innovative Teaching Award 2021

Deze prijs erkent onze inspanningen die we sinds 2015 maken om innovatieve lesmethodes door te voeren en toe te passen. EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen, duidde GO! Atheneum Brakel aan als laureaat op basis van onze Europese projecten en de innovatieve aanpak van de school en het team van GO! Atheneum Brakel.

Onze school startte in 2015 met Future Classroom Lab als project gefinancierd door Erasmus +, het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Dit project luidde het begin in van een nieuw tijdperk: nieuwe didactische hulpmiddelen, zelfregulerend onderwijs, internationale projecten en samenwerking, blended learning, innovatieve onderwijsmethodes en leerruimtes. Door het zelfregulerend leren hebben we tijdens COVID de impact voor onze leerlingen kunnen beperken en afstandsonderwijs kunnen aanbieden aan alle leerlingen.

Door uitwisselingen tussen scholen binnen de EU en jobshadowing maken de leerkrachten kennis met verschillende onderwijsmethodes en goodpractices. Met het huidige Europese strategische partnerschap van GO! Atheneum Brakel met scholen uit Griekenland, Portugal, Servië en Ijsland zetten we deze inspanningen verder.

Het launch-event voor deze award opgezet door de Europese Commissie kan u hier volgen :

https://webcast.ec.europa.eu/european-innovative-teaching-award

Wij maakten een videofilm met sfeerbeelden om te tonen wie we zijn en waarom deze projecten belangrijk zijn voor het Europese officiële evenement op 20/10.