een dag vol wetenschappen.

Op donderdag 1 juni gingen de leerlingen van 6 WW/LW/EW onder leiding van mevr. Van Pevenage naar Gent voor een dagje vol wetenschap. In de voormiddag brachten ze een bezoek aan HoGent voor de workshop “Natuurvriendelijke synthese en analyse van biodiesel”. Naast de praktische proef kregen de leerlingen ook een rondleiding in het labo industriële chemie.
In de namiddag trokken ze naar UZ Gent voor een interactieve workshop “Onderzoek naar HIV-genezing”. Na een inleiding mochten de leerlingen in het labo een aantal praktische handelingen uitvoeren. Een boeiende dag!