elektromechanische technieken.

De studierichting Elektromechanische technieken is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar professioneel gerichte industriële wetenschappen en technologie centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Je kiest voor deze riching als je:

  • geïnteresseerd bent in preventieve en correctieve onderhoudsacties;
  • nauwkeurige en efficiënte onderhoudsacties wil plannen;
  • geboeid bent door oplossingen om de duurzaamheid van machines te waarborgen;
  • nieuwsgierig bent naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • getriggerd bent om zelf oplossingen te ontwerpen;
  • bereid bent om deze eigen ontwerpen te realiseren.

In het zesde jaar worden twee weken stage voorzien.

In zowel het vijfde als het zesde jaar dubbele finaliteit staat er wekelijks een uur coaching op het programma. In dit uur wordt ingezet op welbevinden, onderwijsloopbaan, planning en organisatie en coachingsgesprekken. Soms zal je verplicht moeten aanwezig zijn, andere keren dan weer niet.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.2 u.
wiskunde3 u.1 u.
Frans2 u.2 u.
Engels2 u.2 u.
natuurwetenschappen1 u.1 u.
geschiedenis + burgerschap1 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
cultuur0 u.1 u.
mens & gezondheid1 u.0 u.
ecofin0 u.1 u.
coaching1 u.1 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
elektriciteit2 u.2 u.
mechanica2 u.2 u.
elektromechanische technieken/STEM10 u.9 u.
wiskunde0 u.2 u.