sportbegeleiding.

De studierichting Sportbegeleiding is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar beweging, sport en gezondheid centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Je kiest voor deze richting als je:

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken rond beweging en sport in relatie tot de mens en de mens in de samenleving;
  • geïnteresseerd bent in de ontwikkeling en optimalisatie van het eigen bewegingsprofiel (KLUSCE);
  • bereid bent om de eigen technische en tactische bewegingsspecifieke competenties vanuit een breed aanbod aan bewegings- en sportactiviteiten te optimaliseren en dit binnen het individuele, interactieve en ritmisch-expressieve domein; evenals vanuit arbeidsgerichte bewegingscontexten zoals ‘urban sports’;
  • bereid bent om relaties te leggen tussen bewegings- en sportactiviteiten en gezondheid enerzijds en ondersteunende wetenschappen anderzijds;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van actieve vrije tijdsbeleving;
  • bereid bent om je te verdiepen in sociale, communicatieve, didactische en methodische vaardigheden in functie van het begeleiden van kinderen, volwassenen en specifieke doelgroepen in hun sportbeleving.

In het zesde jaar worden twee weken stage voorzien.

In zowel het vijfde als het zesde jaar dubbele finaliteit staat er wekelijks een uur coaching op het programma. In dit uur wordt ingezet op welbevinden, onderwijsloopbaan, planning en organisatie en coachingsgesprekken. Soms zal je verplicht moeten aanwezig zijn, andere keren dan weer niet.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.3 u.
wiskunde2 u.2 u.
Frans2 u.2 u.
Engels2 u.2 u.
natuurwetenschappen1 u.1 u.
geschiedenis + burgerschap1 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
cultuur0 u.1 u.
mens & gezondheid1 u.0 u.
ecofin1 u.0 u.
coaching1 u.1 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
toegepaste biologie1 u.1 u.
toegepaste psychologie2 u.1 u.
bewegingswetenschappen5 u.6 u.
sportbegeleiding7 u.6 u.