maatschappij & welzijn.

Deze richting wordt in het schooljaar 2024-2025 opgestart in het derde jaar.

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
Je leert daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.
Maatschappij en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Je kiest voor deze richting als je:

  • gefascineerd bent door je eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
  • gefascineerd bent door de levensloopfasen van de mens;
  • ge├»nteresseerd bent in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
  • ge├»nteresseerd bent in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
  • inzicht wil verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
  • inzicht wil verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
  • inzicht wil verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
  • bereid bent om je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

In de tweede graad dubbele finaliteit staat er wekelijks een uur coaching op het programma. In dit uur wordt ingezet op welbevinden, onderwijsloopbaan, planning en organisatie en coachingsgesprekken. Soms zal je verplicht moeten aanwezig zijn, andere keren dan weer niet.

Basisvorming.

3e4e
Nederlands3 u.3 u.
Wiskunde3 u.2 u.
Frans2 u.2 u.
Engels2 u.2 u.
natuurwetenschappen1 u.1 u.
geschiedenis + burgerschap1 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
cultuur0 u.1 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
mens & gezondheid1 u.0 u.
digitale competenties1 u.0 u.
coaching1 u.1 u.

Specifiek gedeelte.

3e4e
indirecte zorg2 u.2 u.
voeding2 u.2 u.
opvoedkunde3 u.3 u.
verzorging3 u.4 u.
toegepaste biologie1 u.0 u.
toegepaste psychologie2 u.3 u.