sport.

In deze studierichting leer je begeleidende en ondersteunende taken opnemen in verschillende bewegings- en sportcontexten zoals jeugdwerking en sportclubs. Je bestudeert deze rollen grondig en kunt zo vlot doorstromen naar een professionele bachelor.

Je kiest voor deze richting als je:

  • uitblinkt in meerdere individuele, interactieve en ritmisch-expressieve sportdisciplines;
  • vaardig bent zowel op technisch als tactisch niveau;
  • gemotiveerd en bekwaam bent om wetenschappelijke inzichten en bijhorende toepassingen in hun begeleiding en ondersteuning te integreren.

In de tweede graad dubbele finaliteit staat er wekelijks een uur coaching op het programma. In dit uur wordt ingezet op welbevinden, onderwijsloopbaan, planning en organisatie en coachingsgesprekken. Soms zal je verplicht moeten aanwezig zijn, andere keren dan weer niet.

Basisvorming.

3e4e
Nederlands3 u.3 u.
Wiskunde3 u.2 u.
Frans2 u.2 u.
Engels2 u.2 u.
natuurwetenschappen1 u.1 u.
geschiedenis + burgerschap1 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
cultuur0 u.1 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
mens & gezondheid1 u.0 u.
digitale competenties1 u.0 u.
coaching1 u.1 u.

Specifiek gedeelte.

3e4e
toegepaste biologie1 u.0 u.
toegepaste psychologie2 u.3 u.
bewegingswetenschappen4 u.5 u.
sport6 u.6 u.