mens.

Maatschappij en welzijn.

In plaats van 2 uur, volg je in het tweede jaar 5 uur Mens. Je gaat nog verder je sociale en communicatieve vaardigheden uitdiepen en leert nog meer over menselijke relaties en gezondheid.

Basisvorming.

Nederlands5 u.
Wiskunde4 u.
Frans3 u.
Engels2 u.
natuurwetenschappen2 u.
geschiedenis1 u.
aardrijkskunde1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.
culturele expressie1 u.
lichamelijke opvoeding2 u.
techniek1 u.
atelier2 u.
plus-uur1 u.