STEM.

STEM-Wetenschappen.

Schooljaar 2023 – 2024.

In plaats van 2 uur, volg je in het tweede jaar 5 uur STEM. Tijdens deze lessen ga je verder aan de slag met micro:bit, 3D-printers en de lasercutter en diep je je probleemoplossende vaardigheden verder uit. Je plant onderzoekjes en voert die uit, je ontwerpt oplossingen voor problemen of behoeftes en je leert met data te werken.

Basisvorming.

Nederlands4 u.
Wiskunde4 u.
Frans3 u.
Engels2 u.
Natuurwetenschappen2 u.
Geschiedenis2 u.
Aardrijkskunde1 u.
Levensbeschouwing2 u.
Plastische opvoeding1 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Techniek1 u.
Leeratelier1 u.