sport.

Sport.

In plaats van 2 uur, volg je in het tweede jaar 5 uur Sport. Tijdens deze lessen ga je je verder in het verdiepen van je motorische vaardigheden en leer je ook meer over de relatie tussen wetenschappen en sportbeoefening en hoe je een gezonde geest in een gezond lichaam behoudt.

Basisvorming.

Nederlands5 u.
Wiskunde4 u.
Frans3 u.
Engels2 u.
natuurwetenschappen2 u.
geschiedenis1 u.
aardrijkskunde1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.
culturele expressie1 u.
lichamelijke opvoeding2 u.
techniek1 u.
atelier2 u.
plus-uur1 u.