economie – wiskunde.

De studierichting Economie-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen, bedrijfseconomische wetenschappen en informaticawetenschappen centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • geïnteresseerd bent in abstract economisch en wiskundig denken;
  • belangstelling hebt voor de economische actualiteit;
  • kritisch omgaat met informatie;
  • geboeid bent door programmeertechnieken.

In de onderstaande lessentabel zie je ook een keuzevak staan. Dat is een vak dat jij helemaal op basis van je eigen interesses kiest. Je hebt de keuze uit: economie (voor Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), gedragswetenschappen (voor Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), Spaans, STEM, wiskunde/statistiek (voor Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen en Humane wetenschappen), fysica/chemie (voor Economie-Wiskunde en Latijn-Wiskunde) en ICT/programmeren.

In het schooljaar 2023-2024 worden er in het vijfde jaar nieuwe eindtermen ingevoerd. Dat is echter nog niet zo in het zesde jaar; daar gebeurt dat een jaar later (schooljaar 2024-2025). Daarom zien de lessentabellen voor het zesde jaar er nog iets anders uit.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.4 u.
wiskunde3 u.3 u.
Frans3 u.3 u.
Engels2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.
geschiedenis2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak 2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
project cultuurProject
ecofinProject
biologie1 u.
chemie1 u.
fysica1 u.
keuzevak 2 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
chemie1 u.
fysica1 u.
biologie2 u.
wiskunde4 u.4 u.
informaticawetenschappen1 u.
economie3 u.4 u.
bedrijfswetenschappen1 u.
onderwijsloopbaanbegeleiding1 u.
STEM of chemie/fysica1 u.