economie – wiskunde.

De studierichting Economie-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen, bedrijfseconomische wetenschappen en informaticawetenschappen centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • geïnteresseerd bent in abstract economisch en wiskundig denken;
  • belangstelling hebt voor de economische actualiteit;
  • kritisch omgaat met informatie;
  • geboeid bent door programmeertechnieken.

In de onderstaande lessentabel zie je in het zesde jaar ook een keuzevak staan. Dat is een vak dat jij helemaal op basis van je eigen interesses kiest. Je hebt de keuze uit: economie (voor Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), gedragswetenschappen (voor Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), Spaans, STEM, inleiding tot de statistiek (voor Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen en Humane wetenschappen) en ICT/programmeren.

Van dit keuzevak leg je tweemaal per jaar een examen af.

Zowel in het vijfde als in het zesde jaar heb je op regelmatige basis een coachingsgesprek met een vaste coach. Hierin werk je aan welbevinden, planning en organisatie en onderwijsloopbaanbegeleiding.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.4 u.
wiskunde3 u.2 u.
Frans3 u.3 u.
Engels2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak 2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
ecofin / mens & cultuur2 u.0 u.
keuzevak (economie, gedragswetenschappen, Spaans, STEM, inleiding statistiek, ICT-programmeren en bewegingswetenschappen).0 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
chemie1 u.1 u.
fysica1 u.1 u.
biologie2 u.2 u.
wiskunde4 u.4 u.
informaticawetenschappen1 u.0 u.
economie3 u.3 u.
bedrijfswetenschappen1 u.1 u.