humane wetenschappen.

De studierichting Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • geïnteresseerd bent in je eigen gedrag en dat van anderen;
  • bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • mogelijkheden tot maatschappelijk engagement verkent;
  • wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • breed geïnteresseerd bent in kunst en cultuur;
  • kritisch omgaat met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • geboeid bent door de actualiteit.

In de onderstaande lessentabel zie je in het zesde jaar ook een keuzevak staan. Dat is een vak dat jij helemaal op basis van je eigen interesses kiest. Je hebt de keuze uit: economie (voor Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), gedragswetenschappen (voor Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), Spaans, STEM, inleiding tot de statistiek (voor Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen en Humane wetenschappen) en ICT/programmeren.

Van dit keuzevak leg je tweemaal per jaar een examen af.

Zowel in het vijfde als in het zesde jaar heb je op regelmatige basis een coachingsgesprek met een vaste coach. Hierin werk je aan welbevinden, planning en organisatie en onderwijsloopbaanbegeleiding.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.4 u.
wiskunde3 u.2 u.
Frans3 u.3 u.
Engels2 u.2 u.
natuurwetenschappen2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
ecofin / mens & cultuur2 u.0 u.
keuzevak (economie, gedragswetenschappen, Spaans, STEM, inleiding statistiek, ICT-programmeren en bewegingswetenschappen)0 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
cultuurwetenschappen2 u.2 u.
gedragswetenschappen3 u.3 u.
filosofie2 u.2 u.
kunstbeschouwing2 u.1 u.
wiskunde1 u.2 u.