humane wetenschappen.

De studierichting Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • geïnteresseerd bent in je eigen gedrag en dat van anderen;
  • bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • mogelijkheden tot maatschappelijk engagement verkent;
  • wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • breed geïnteresseerd bent in kunst en cultuur;
  • kritisch omgaat met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • geboeid bent door de actualiteit.

In de onderstaande lessentabel zie je ook een keuzevak staan. Dat is een vak dat jij helemaal op basis van je eigen interesses kiest. Je hebt de keuze uit: economie (voor Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), gedragswetenschappen (voor Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), Spaans, STEM, wiskunde/statistiek (voor Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen en Humane wetenschappen), fysica/chemie (voor Economie-Wiskunde en Latijn-Wiskunde) en ICT/programmeren.

In het schooljaar 2023-2024 worden er in het vijfde jaar nieuwe eindtermen ingevoerd. Dat is echter nog niet zo in het zesde jaar; daar gebeurt dat een jaar later (schooljaar 2024-2025). Daarom zien de lessentabellen voor het zesde jaar er nog iets anders uit.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.4 u.
wiskunde3 u.3 u.
Frans3 u.3 u.
Engels2 u.2 u.
natuurwetenschappen2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.
geschiedenis2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
project cultuurProject
ecofinProject
keuzevak2 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
cultuurwetenschappen2 u.3 u.
gedragswetenschappen3 u.4 u.
filosofie2 u.
kunstbeschouwing2 u.
wiskunde1 u.
Spaans1 u.
IT-lab1 u.
kunst en creatie1 u.
onderwijsloopbaanbegeleiding1 u.