latijn – wiskunde.

De studierichting Latijn-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds architectuur, allerhande wetenschappelijke opleidingen, geneeskunde en tandheelkunde en anderzijds taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • geboeid bent door wiskunde en exacte wetenschappen;
  • kritisch omgaat met informatie en data en nauwkeurig kan werken;
  • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
  • enthousiast bent om de literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
  • ervan geniet om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
  • het als een uitdaging ervaart om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

In de onderstaande lessentabel zie je in het zesde jaar ook een keuzevak staan. Dat is een vak dat jij helemaal op basis van je eigen interesses kiest. Je hebt de keuze uit: economie (voor Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), gedragswetenschappen (voor Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), Spaans, STEM, inleiding tot de statistiek (voor Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen en Humane wetenschappen) en ICT/programmeren.

Van dit keuzevak leg je tweemaal per jaar een examen af.

Zowel in het vijfde als in het zesde jaar heb je op regelmatige basis een coachingsgesprek met een vaste coach. Hierin werk je aan welbevinden, planning en organisatie en onderwijsloopbaanbegeleiding.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.4 u.
wiskunde3 u.2 u.
Frans3 u.3 u.
Engels2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak 2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
ecofin / mens & cultuur2 u.0 u.
keuzevak (economie, gedragswetenschappen, Spaans, STEM, inleiding statistiek, ICT-programmeren en bewegingswetenschappen).0 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
Latijn4 u.4 u.
chemie1 u.1 u.
fysica1 u.1 u.
biologie2 u.2 u.
wiskunde4 u.4 u.
informaticawetenschappen1 u.0 u.