wetenschappen – wiskunde.

De studierichting Wetenschappen-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of wiskunde centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
  • geïnteresseerd bent in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of maatschappelijke aspecten;
  • exacte vakken leuk vindt;
  • een doorzetter bent die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen;
  • graag complexe problemen oplost;
  • niet bang bent van abstracte theorie;
  • houdt van analyseren en logisch denken;
  • nieuwsgierig en kritisch ingesteld bent;
  • graag een onderzoekende houding aanneemt;
  • houdt van een proefondervindelijke insteek.

In de onderstaande lessentabel zie je in het zesde jaar ook een keuzevak staan. Dat is een vak dat jij helemaal op basis van je eigen interesses kiest. Je hebt de keuze uit: economie (voor Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), gedragswetenschappen (voor Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), Spaans, STEM, inleiding tot de statistiek (voor Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen en Humane wetenschappen) en ICT/programmeren.

Van dit keuzevak leg je tweemaal per jaar een examen af.

Zowel in het vijfde als in het zesde jaar heb je op regelmatige basis een coachingsgesprek met een vaste coach. Hierin werk je aan welbevinden, planning en organisatie en onderwijsloopbaanbegeleiding.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.4 u.
wiskunde3 u.2 u.
Frans3 u.3 u.
Engels2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak 2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
ecofin / mens & cultuur2 u.0 u.
keuzevak (economie, gedragswetenschappen, Spaans, STEM, inleiding statistiek, ICT-programmeren en bewegingswetenschappen).0 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
aardrijkskunde1 u.0 u.
chemie2 u.2 u.
fysica2 u.2 u.
biologie1 u.2 u.
wiskunde4 u.4 u.
informaticawetenschappen1 u.0 u.
STEM1 u.0 u.
onderzoeksvaardigheden wetenschappen0 u.2 u.