wetenschappen – wiskunde.

De studierichting Wetenschappen-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of wiskunde centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
  • geïnteresseerd bent in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of maatschappelijke aspecten;
  • exacte vakken leuk vindt;
  • een doorzetter bent die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen;
  • graag complexe problemen oplost;
  • niet bang bent van abstracte theorie;
  • houdt van analyseren en logisch denken;
  • nieuwsgierig en kritisch ingesteld bent;
  • graag een onderzoekende houding aanneemt;
  • houdt van een proefondervindelijke insteek.

In de onderstaande lessentabel zie je ook een keuzevak staan. Dat is een vak dat jij helemaal op basis van je eigen interesses kiest. Je hebt de keuze uit: economie (voor Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), gedragswetenschappen (voor Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), Spaans, STEM, wiskunde/statistiek (voor Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen en Humane wetenschappen), fysica/chemie (voor Economie-Wiskunde en Latijn-Wiskunde ) en ICT/programmeren.

In het schooljaar 2023-2024 worden er in het vijfde jaar nieuwe eindtermen ingevoerd. Dat is echter nog niet zo in het zesde jaar; daar gebeurt dat een jaar later (schooljaar 2024-2025). Daarom zien de lessentabellen voor het zesde jaar er nog iets anders uit.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.4 u.
wiskunde3 u.3 u.
Frans3 u.3 u.
Engels2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.
geschiedenis2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
project cultuurProject
ecofinProject
biologie1 u.
chemie1 u.
fysica1 u.
keuzevak2 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
aardrijkskunde1 u.
chemie2 u.1 u.
fysica2 u.1 u.
biologie2 u.1 u.
wiskunde4 u.4 u.
informaticawetenschappen1 u.
IT-lab1 u.
science academy1 u.
onderwijsloopbaanbegeleiding1 u.