latijn – moderne talen.

De studierichting Latijn-Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
  • enthousiast bent om literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
  • ervan geniet om op een gestructureerde manier met klassieke en moderne talen aan de slag te gaan;
  • het als een uitdaging ervaart om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren;
  • geboeid bent door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
  • bereid bent eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • geboeid bent door literatuur en graag leest.

In de onderstaande lessentabel zie je in het zesde jaar ook een keuzevak staan. Dat is een vak dat jij helemaal op basis van je eigen interesses kiest. Je hebt de keuze uit: economie (voor Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), gedragswetenschappen (voor Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), Spaans, STEM, inleiding tot de statistiek (voor Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen en Humane wetenschappen) en ICT/programmeren.

Van dit keuzevak leg je tweemaal per jaar een examen af.

Zowel in het vijfde als in het zesde jaar heb je op regelmatige basis een coachingsgesprek met een vaste coach. Hierin werk je aan welbevinden, planning en organisatie en onderwijsloopbaanbegeleiding.

Basisvorming.

5e6e
Nederlands3 u.4 u.
wiskunde3 u.2 u.
Frans3 u.3 u.
Engels2 u.2 u.
natuurwetenschappen2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
ecofin / mens & cultuur2 u.0 u.
keuzevak (economie, gedragswetenschappen, Spaans, STEM, inleiding statistiek, ICT-programmeren en bewegingswetenschappen)0 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

5e6e
Latijn4 u.4 u.
kunstbeschouwing1 u.1 u.
Nederlands 1 u.0 u.
Frans1 u.1 u.
Engels1 u.1 u.
Duits2 u.2 u.
wiskunde0 u.1 u.