Economische wetenschappen.

De studierichting Economie bereidt je voor op een economische en sterk wiskundige richting in het hoger onderwijs. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte een uitgebreid pakket economie en een pakket gevorderde wiskunde aan bod.

Je kiest voor deze richting als je:

  • een brede algemene interesse hebt;
  • over een goede wiskundige basis beschikt;
  • geboeid bent door de economische actualiteit;
  • bereid bent om na te denken over actuele economische, sociale en culturele verschijnselen;
  • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • zelfstandig problemen kunt aanpakken;
  • zin hebt voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid;
  • beschikt over heel wat doorzettingsvermogen en beslissingsvermogen;
  • een studiehouding hebt die gericht is op het begrijpend studeren van de leerstof.

In het vierde jaar doorstroomfinaliteit staat er ook wekelijks een keuzevak op het programma. Dit is een vak dat je kiest op basis van je eigen interesses. Voor dit keuzevak wordt er geen examen afgelegd.

Zowel in het derde als in het vierde jaar heb je op regelmatige basis een coachingsgesprek met een vaste coach. Hierin werk je aan welbevinden, planning en organisatie en onderwijsloopbaanbegeleiding.

Basisvorming.

3e4e
Nederlands4 u.4 u.
wiskunde4 u.4 u.
Frans3 u.3 u.
Engels3 u.3 u.
chemie1 u.1 u.
fysica1 u.1 u.
biologie1 u.1 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
kunstbeschouwing* / culturele expressie**1 u.0 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
digitale competenties0 u.1 u.
mens & gezondheid1 u.0 u.
keuzevak (STEM, couture, rhythm & motion, talen of programmeren)0 u.2 u.
* voor de richtingen economische wetenschappen en natuurwetenschappen
** voor de richting Latijn

Specifiek gedeelte.

3e4e
economie2 u.3 u.
bedrijfswetenschappen2 u.1 u.
informaticawetenschappen1 u.0 u.
Duits of wiskunde1 u.1 u.