Economische wetenschappen.

De studierichting Economie bereidt je voor op een economische en sterk wiskundige richting in het hoger onderwijs. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte een uitgebreid pakket economie en een pakket gevorderde wiskunde aan bod.

Je kiest voor deze richting als je:

  • een brede algemene interesse hebt;
  • over een goede wiskundige basis beschikt;
  • geboeid bent door de economische actualiteit;
  • bereid bent om na te denken over actuele economische, sociale en culturele verschijnselen;
  • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • zelfstandig problemen kunt aanpakken;
  • zin hebt voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid;
  • beschikt over heel wat doorzettingsvermogen en beslissingsvermogen;
  • een studiehouding hebt die gericht is op het begrijpend studeren van de leerstof.

In de tweede graad doorstroomfinaliteit staat er ook wekelijks een keuzevak op het programma. Dit is een vak dat je twee keer per jaar kiest op basis van je eigen interesses. Voor de keuzevakken worden geen examens afgelegd in de tweede graad.

Basisvorming.

3e4e
Nederlands4 u.4 u.
wiskunde4 u.4 u.
Frans3 u.3 u.
Engels3 u.3 u.
chemie1 u.1 u.
fysica1 u.1 u.
biologie1 u.1 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
project cultuurProjectProject
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
toegepaste informatica0 u.1 u.
keuzevak (wetenschappen, STEM, fotografie, couture, sport, rhythm&motion, talen of ICT)2 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

3e4e
economie2 u.3 u.
bedrijfswetenschappen2 u.1 u.
informaticawetenschappen1 u.0 u.
Duits of wiskunde1 u.1 u.