latijn.

De studierichting Latijn bereidt je voor op een brede waaier aanopleidingen in het hoger onderwijs waarin taal, cultuur, geschiedenisen samenleving centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven;
  • de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu wil ontdekken;
  • ervan geniet om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
  • het als een uitdaging ervaart om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

In het vierde jaar doorstroomfinaliteit staat er ook wekelijks een keuzevak op het programma. Dit is een vak dat je kiest op basis van je eigen interesses. Voor dit keuzevak wordt er geen examen afgelegd.

Zowel in het derde als in het vierde jaar heb je op regelmatige basis een coachingsgesprek met een vaste coach. Hierin werk je aan welbevinden, planning en organisatie en onderwijsloopbaanbegeleiding.

Basisvorming.

3e4e
Nederlands4 u.4 u.
wiskunde4 u.4 u.
Frans3 u.3 u.
Engels3 u.3 u.
chemie1 u.1 u.
fysica1 u.1 u.
biologie1 u.1 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
kunstbeschouwing* / culturele expressie**1 u.0 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
digitale competenties0 u.1 u.
mens & gezondheid1 u.0 u.
keuzevak (STEM, couture, rhythm & motion, talen of programmeren)0 u.2 u.
* voor de richtingen economische wetenschappen en natuurwetenschappen
** voor de richting Latijn

Specifiek gedeelte.

3e4e
Latijn4 u.4 u.*
Duits of wiskunde1 u.1 u.
biologie1 u.0 u.
* inclusief kunstbeschouwing