latijn.

De studierichting Latijn bereidt je voor op een brede waaier aanopleidingen in het hoger onderwijs waarin taal, cultuur, geschiedenisen samenleving centraal staan.

Je kiest voor deze richting als je:

  • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven;
  • de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu wil ontdekken;
  • ervan geniet om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
  • het als een uitdaging ervaart om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

In de tweede graad doorstroomfinaliteit staat er ook wekelijks een keuzevak op het programma. Dit is een vak dat je twee keer per jaar kiest op basis van je eigen interesses. Voor de keuzevakken worden geen examens afgelegd in de tweede graad.

Basisvorming.

3e4e
Nederlands4 u.4 u.
Wiskunde4 u.4 u.
Frans3 u.3 u.
Engels3 u.3 u.
chemie1 u.1 u.
fysica1 u.1 u.
biologie1 u.1 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
project cultuurProjectProject
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
toegepaste informatica0 u.1 u.
keuzevak (wetenschappen, STEM, fotografie, couture, sport, rhythm&motion, talen of ICT)2 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

3e4e
Latijn4 u.3 u.
Duits of wiskunde1 u.1 u.
kunstbeschouwing0 u.1 u.