natuurwetenschappen.

De studierichting Natuurwetenschappen in de tweede graad bereidt jevoor op een sterk wetenschappelijk en wiskundige studierichting in hethoger onderwijs. Naast een brede algemene basisvorming zorgt hetspecifiek gedeelte van deze richting voor een verdieping in dewetenschapsvakken en voor een sterke wiskundige ontwikkeling.

Je kiest voor deze richting als je:

  • een sterke interesse in wetenschappen en wiskunde hebt;
  • nieuwsgierig bent van aard en naar verklaringen zoekt;
  • zelf wil experimenteren en logisch kan redeneren;
  • in staat bent om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken;
  • een behoorlijke geheugencapaciteit, drang naar inzicht, zin voor nauwkeurigheid en analyse, doorzettingsvermogen en een hoge mate van zelfstandigheid hebt;
  • een studiehouding hebt die gericht is op het begrijpend studeren van de leerstof;
  • een goede wiskundige basis hebt;
  • vlot taalvaardig bent in het Nederlands en het Engels, wat belangrijk is voor het lezen, analyseren en interpreteren van wetenschappelijke teksten, het correct en genuanceerd omschrijven van waarnemingen en het maken van verslagen.

In de tweede graad doorstroomfinaliteit staat er ook wekelijks een keuzevak op het programma. Dit is een vak dat je twee keer per jaar kiest op basis van je eigen interesses. Voor de keuzevakken worden geen examens afgelegd in de tweede graad.

Basisvorming.

3e4e
Nederlands4 u.4 u.
Wiskunde4 u.4 u.
Frans3 u.3 u.
Engels3 u.3 u.
chemie1 u.1 u.
fysica1 u.1 u.
biologie1 u.1 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
project cultuurProjectProject
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
toegepaste informatica0 u.1 u.
keuzevak (wetenschappen, STEM, fotografie, couture, sport, rhythm&motion, talen of ICT)2 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

3e4e
wiskunde1 u.1 u.
biologie2 u.1 u.
chemie1 u.1 u.
fysica1 u.1 u.
informaticawetenschappen1 u.0 u.
STEM0 u.1 u.