humane wetenschappen.

De studierichting Humane wetenschappen bereidt je voor op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Je bestudeert het gedrag en de cultuuruitingen van de mens binnen onze samenleving.

Je kiest voor deze richting als je:

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • geĆÆnteresseerd bent in het eigen gedrag en dat van anderen;
  • in staat bent tot abstract denken;
  • in staat bent om argumenten gestructureerd te verwoorden;
  • mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen;
  • wil nadenken over essentiĆ«le levensvragen;
  • nieuwsgierig en gevoelig bent voor de wereld van kunst en cultuur;
  • kritisch omgaat met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • geboeid bent door de actualiteit.

In de tweede graad doorstroomfinaliteit staat er ook wekelijks een keuzevak op het programma. Dit is een vak dat je twee keer per jaar kiest op basis van je eigen interesses. Voor de keuzevakken worden geen examens afgelegd in de tweede graad.

Basisvorming.

3e4e
Nederlands4 u.4 u.
Wiskunde4 u.4 u.
Frans3 u.3 u.
Engels3 u.3 u.
natuurwetenschappen2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
project cultuurProjectProject
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
toegepaste informatica0 u.1 u.
keuzevak (wetenschappen, STEM, fotografie, couture, sport, rhythm&motion, talen of ICT)2 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

3e4e
filosofie1 u.1 u.
gedragswetenschappen2 u.3 u.
cultuurwetenschappen2 u.1 u.
kunstbeschouwing2 u.1 u.