humane wetenschappen.

De studierichting Humane wetenschappen bereidt je voor op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Je bestudeert het gedrag en de cultuuruitingen van de mens binnen onze samenleving.

Je kiest voor deze richting als je:

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • geĆÆnteresseerd bent in het eigen gedrag en dat van anderen;
  • in staat bent tot abstract denken;
  • in staat bent om argumenten gestructureerd te verwoorden;
  • mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen;
  • wil nadenken over essentiĆ«le levensvragen;
  • nieuwsgierig en gevoelig bent voor de wereld van kunst en cultuur;
  • kritisch omgaat met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • geboeid bent door de actualiteit.

In het vierde jaar doorstroomfinaliteit staat er ook wekelijks een keuzevak op het programma. Dit is een vak dat je kiest op basis van je eigen interesses. Voor dit keuzevak wordt er geen examen afgelegd.

Zowel in het derde als in het vierde jaar heb je op regelmatige basis een coachingsgesprek met een vaste coach. Hierin werk je aan welbevinden, planning en organisatie en onderwijsloopbaanbegeleiding.

Basisvorming.

3e4e
Nederlands4 u.4 u.
Wiskunde4 u.4 u.
Frans3 u.3 u.
Engels3 u.3 u.
natuurwetenschappen2 u.2 u.
geschiedenis + burgerschap2 u.2 u.
aardrijkskunde1 u.1 u.
levensbeschouwelijk vak2 u.2 u.
culturele expressie1 u.0 u.
lichamelijke opvoeding2 u.2 u.
digitale competenties0 u.1 u.
mens & gezondheid1 u.0 u.
keuzevak (STEM, couture, rhythm & motion, talen of programmeren)0 u.2 u.

Specifiek gedeelte.

3e4e
filosofie1 u.1 u.
gedragswetenschappen2 u.3 u.
cultuurwetenschappen2 u.1 u.
kunstbeschouwing2 u.1 u.